2020 metai

 Šiltas ir jaukus Laimos Kantakevičienės, Irenos Seniūnienės ir Editos Meškonienės parodos "Protėvių takais. Naujokynė" pristatymas. Su pasidainavimais, pasakojimais ir vaizdais apie šeimą, apie sodybą ir apie namus Valakbūdyje.

Parodos "Meilės mašina" atidarymas

Gegužės 16 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta jaunosios menininkės Adelės Liepos Kaunaitės personalinė tapybos paroda "Meilės mašina". Į atidarymo šventę susirinko jaunosios menininkės gerbėjai, draugai, bičiuliai ir svečiai. Atidarymo metu buvo demonstruojamas video filmas. Du vienas kitą papildantys ir tarpusavyje polemizuojantys projektai susijungė į vieną bendrą parodos ciklą - "Meilės mašiną".

Sintautų akademijos plenero tapybos darbų atidarymas

Zanavykų muziejuje pirmo aukšto parodų salėje  vasario 18 d.  buvo atidaryta Tarptautinė tapybos darbų paroda „Sintautų krašto topofilija: (Ne) Išnykusių vietų pajautos“.  Tai 20–ojo Sintautų akademijos plenero – tarptautinės menininkų stovyklos darbai, skirti vietovardžių metams paminėti.  Parodą pristatė jos kuratorius Vitas Girdauskas. Paroda veiks iki kovo 12 d.

Lietuvos tautodailininkų sąjungos parodinio rinkinio parodos atidarymas

Vasario 18 d.  Zanavykų muziejuje antro aukšto parodų salėje  buvo atidaryta  Lietuvos tautodailininkų sąjungos fondinių  darbų paroda. Ši paroda skiriama Tautodailės metams paminėti. Joje eksponuojami tapybos, keramikos ir skulptūros darbai iš Lietuvos tautodailininkų  sąjungos fondų.  Parodos atidarymo metu susirinkusiems lankytojams  eksponuojamus darbus pristatė Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas. Susirinkusiems dalyviams sveikinimo žodį tarė Etninės kultūros globos tarybos pirmininkė Dalia Urbonavičienė ir Šakių rajono švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė  Aurelija Papievienė. Paroda Zanavykų muziejuje veiks iki 2020 m. balandžio 4 d.

2019 metai

Vytauto Kasiulio litografijų paroda

2019 m. lapkričio 7 d. atidaryta  garsaus lietuvių išeivijos dailininko Vytauto Kasiulio litografijos darbų paroda „Lietuvis Paryžiuje“.  Parodą pristatė ir apie dailininko gyvenimą susirinkusiems papasakojo V. Kasiulio muziejaus ekskursijų vadovė Aušra Razbadauskienė. 

Parodos atidarymo metu  Vytauto Kasiulio muziejaus edukatorė Vaida Radytė-Žiūrienė susirinkusius parodos lankytojus pakvietė į edukaciją „Paryžiaus gatvės personažai“. Jos metu susirinkusieji susipažino su viena iš  grafikos rūšių – monotipija.

Zanavykų muziejuje Vytauto Kasiulio litografijų  paroda veiks iki 2020 m. vasario 28 d.

Parodos atidarymas Sankt Peterburge

2019 m. rugsėjo 18 d. Sankt Peterburgo Valstybiniame Religijos istorijos muziejuje atidaryta Zanavykų muziejaus fondinė paroda „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“. Parodoje buvo eksponuojami 56 unikalūs XIX-XX a. Zanavykijos krašto kaimo moterų rankų darbo tekstilės dirbiniai: altorių užtiesimai, austiniai rankšluosčiai, servetėlės, kilimai, calūnai, albos, kamžos, varpo juosta ir viatikinė. Šiuos audinius bažnyčiai siuvinėdavo ir aukodavo parapijų moterys. Parodą papildė Živilės ir Arūno Puodžiukų fotografijų paroda „Užkulisiai“. Į iškilmingą parodos atidarymą susirinko nemažas būrys lietuvių, katalikų dvasininkų,  įvairių valstybių generaliniai konsulai. Pristatyti parodą atvyko ir Šakių rajono savivaldybės meras E. Pilypaitis bei Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Aurelija Papievienė.

Zanavykų muziejaus darbuotojai, viešėdami Sankt Peterburge, užmezgė glaudžius ryšius su Duonos muziejumi, M. K. Čiurlionio gimtadienio rytą padėjo gėles prie jam skirtos atminimo lentos, susipažino su A. J. Greimui skirta paroda, Ermitaže vykusioje Europos kalbų dienai skirtoje mugėje pristatė Zanavykų muziejaus edukacines veiklas, kurios susilaukė itin didelio susidomėjimo.

Už sėkmingą ir malonų bendradarbiavimą, šiltą priėmimą nuoširdžiai dėkojame generaliniam konsului Sankt Peterburge Dainiui Numgaudžiui ir jo žmonai p. Arianai bei visai šauniai jo komandai. Gerbdami senąsias lietuviškas tradicijas Sankt Peterburge garbingiems svečiams muziejininkai dovanojo UAB "Gulbelė" juodos duonos kepalus ir UAB "Lukšių pieninė" tradicinius varškės sūrius! 

Šakių miesto atspindžiai fotografijose

Liepos 5 d., Šakių miesto rotušėje atidaryta paroda - ,,Šakių miesto atspindžiai fotografijose“, organizuota Zanavykų muziejaus.  Paroda skirta Šakių miesto 420-tajam gimtadieniui. Rengiant parodą bendarbiauta ne tik su Lietuvos muziejais, bet ir Šakių miesto gyventojais. Eksponuojamos nuotraukos nušviečia Šakių miesto vaizdą ir svarbiausius objektus tarpukariu. Fotonuotraukas iliustruoja tarpukario spaudos tekstai, atsiminimai,  atskleidžiantys tarpukario  Šakių aktualijas.

Paroda pasidžiaugė ir sveikinimo žodį tarė Šakių rajono meras Edgaras Pilypaitis, Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Aurelija Papievienė bei Seimo narė Irena Haase. Meras muziejaus kolektyvui įteikė padėką už istorijos įprasminimą ir parodos parengimą. Parodos atidaryme dalyvavo ir istorikė, knygos ,,Įžvalgos apie Šakių apkritį“ bendrautorė Vida Girininkinė, kuri pasidžiaugė šios parodos išskirtinumu, laikotarpio dvasios perteikimu. Jei nepavyko sudalyvauti parodos atidaryme, parodą Šakių miesto rotušėje galite aplankyti iki rugsėjo 1 d.

Veiklių moterų paroda

Zanavykų muziejuje š. m. balandžio 4 d. atidaryta Girėnų bendruomenės centro veiklių moterų darbų paroda. Organizuojant šią parodą į muziejų suplūdo tikrai daug ir įvairių rankdarbių. Muziejaus darbuotojams buvo labai sunku išrinkti gražiausius darbus. Rankdarbių atlikimo technika taip pat labai įvairi: nėrimas, mezgimas, tapymas, siuvimas, siuvinėjimas, karoliukų vėrimas, veltinio vėlimas, tapymas ant šilko, paveikslų siuvinėjimas, skiautiniai ir visi kiti kruopštūs, meilės ir atsidavimo reikalaujantys darbai.

Galima sakyti, kad muziejuje eksponuojama paroda atspindi Girėnų krašto moterų veiklą, bendruomenės dvasią ir įvairovę.

Parodai savo darbus pateikė: Dalia Murauskienė; Loreta Mureikienė; Irena Sakalauskiėnė; Angelė Jonuškienė; Meilė Mikelionienė; Irena Grumčiuvienė; Daiva Mažeikienė; Odeta Vasiliauskaitė; Janina Dailidienė; Birutė Kuodienė; Danutė Kriaučiūnienė; Edita Kuodienė; Lina Virbauskienė; Alma Baltrušaitienė.

Renginio metu kanklėmis susirinkusius džiugino Griškabūdžio kultūros centro jaunimo etnografinis ansamblis “Užnovietis“, vadovė Vitalija Černevičienė.

Parodos "Jie neturėjo grįžti..." atidarymas

 Zanavykų muziejus, minint 70-ąsias masinių Lietuvos gyventojų trėmimų metines, 2019 m. kovo  22 d. surengė parodos apie tremtį „Jie neturėjo grįžti...“ atidarymą. 1949 m kovo 25-28 dienomis Sovietų Sąjunga visose trijose Baltijos šalyse vykdė trėmimų operaciją kodiniu pavadinimu „Priboj“ („Bangų muša“). Tą 1949 m. pavasarį iš Lietuvos į Krasnojarsko, Irkutsko ir kitas SSRS sritis ištremta daugiau nei 32 tūkstančiai gyventojų iš visos Lietuvos.

Zanavykų muziejus, bendradarbiaudamas su Vilniaus zanavykų bendrija ir jos pirmininku Kęstučiu Vaičiūnu, parengė ir kovo 22 d. pristatė parodą „Jie neturėjo grįžti...“, pasakojančią apie šiuos trėmimus mūsų krašte.

Aštuoniuose parodos stenduose surinkti dokumentai apie trėmimų organizavimą Šakių apskrityje, apie sąrašų sudarymą, transporto paruošimą ir operacijos vykdymą, gyvenimo sąlygas tremtyje. Parodoje gausu nuotraukų, kurios byloja ištremtų šeimų istorijas. Tremtis pakeitusi vaikų, suaugusių ir senelių gyvenimus, dešimtmečiams perkėlusi juos gyventi į atšiaurias Sibiro teritorijas, be vilties sugrįžti į savo namus. Parodoje daug dokumentinės medžiagos apie tai, su kokiomis kliūtimis susidūrė po Stalino mirties iš tremties paleisti, grįžusieji į Lietuvą. Prisiminimai ir faktai byloja, kad gyvenimas po tremties niekada nebebuvo toks pat.

Parodoje panaudota Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre, Lietuvos ypatingajame archyve surinkta medžiaga, o taip pat privačių asmenų archyvuose saugoma informacija, kurią surinko muziejaus darbuotojai.

Parodą pristatęs Vilniaus zanavykų bendrijos pirmininkas Kęstutis Vaičiūnas, parodos dieną dalijosi su susirinkusiais savo šeimos, ištremtos iš Skaistgirių kaimo Šakių rajone tą 1949 m. pavasarį, trėmimo byla. Renginyje dalyvavusieji tremtiniams, pasidalinusiems savo prisiminimais parodoje, atsidėkota rožių žiedais.

Kiekviena išsaugota ir užfiksuota istorija, vaizdas, ar mintis yra liudijimas apie tai, kas vyko ir tikėjimas, kad tai nepasikartos.

Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso “Sidabro vainikėlis” rajoninis turas

Zanavykų muziejuje įvyko Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurso “Sidabro vainikėlis” rajoninis turas. Konkursui darbus paruošė 8 mokiniai. Iš viso pristatyta 16 darbų. Dalyvavo vaikai iš keleto rajono mokyklų: Griškabūdžio gimnazijos (mokytojas Romanas Laurinaitis), Lukšių Vinco Grybo gimnazijos Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyriaus (Vidas Senkus/ Eglė Dragūnaitytė), Slavikų pagrindinės mokyklos (mokytoja Rita Dainelienė), Kidulių pagrindinės mokyklos (Sigitas Mockus), Šakių „Varpo“ mokyklos (Sigitas Mockus, Vilma Frančekienė).

Konkurso dalyvius vertino Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Kauno bendrijos vadovas Valentinas Jazerskas, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, asociacijos „Zanavykų seimelis“ pirmininkė Augenija Kasparevičienė, Šakių rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausias specialistas Gintaras Demenius. Į regioninį turą, įvyksiantį Marijampolėje, komisija atrinko penkis darbus: Igno Dervaičio iš  Lukšių Vinco Grybo gimnazijos Gelgaudiškio vidurinio ugdymo skyriaus (mokytojas Vidas Senkus, konsultantė Eglė Dragūnaitytė) skulptūra „Paukščiai“, Luko Mikelaičio iš Šakių „Varpo“ mokyklos verpstė (mokytojas Sigitas Mockus), Lėjos Mockutės siuvinėtas delmonas, Šakių „Varpo“ mokykla (mokytoja Vilma Frančiakienė), Edvinos Mozūraitytės austa tautinė juosta, Slavikų pagrindinė mokykla (mokytoja Rita Dainelienė). Karolio Rudoko iš Griškabūdžio gimnazijos išdrožta prieverpstė (Mokytojas Romanas Laurinaitis).

ZENONO SKINKIO MEDINIŲ PAVEIKSLŲ PARODA

Nuo vasario 7 d. Zanavykų muziejuje veikia tautodailininko Zenono Skinkio medinių paveikslų paroda. Zenonas Skinkys kilęs iš Vilkaviškio r., Starkų kaimo. Jis savamokslis tautodailininkas, kurti pradėjo nuo tapybos ir grafikos, vėliau susidomėjo medžio drožiniais. Tautodailininko drožyboje vyrauja tautiniai lietuvių liaudies, religiniai, mitologiniai bei pasakų motyvai. Kūryboje taip pat atgyja iš vaikystės įstrigę gimtojo Starkų kaimo vaizdai. Drožiniai dekoruoti spalvomis, išryškinančiomis reljefiškumą bei suteikiančiomis išskirtinumo.

Muziejuje veikiančioje parodoje eksponuojamas ir drožinių ciklas „Šventosios moterys“, už kurį autorius 2018 metais apdovanotas Lietuvos nacionalinio kultūros centro įsteigtu „Aukso vainiku“. Tai svarbiausias šalies tautodailininkų – iškilių liaudies dailės kūrinių autorių – įvertinimas. Šiame cikle Z. Skinkys apjungia krikščionybės ikonografinę tradiciją su etninių Lietuvos regionų ypatybėmis. Kaip ir kitus krikščioniškus biblinius siužetus paversdamas žemiškais vaizdais. Štai tradicinės prakartėlės vaizdas tampa jauna šeima su kūdikiu ir juos aplankančiais ne trimis karaliais, bet paprastais trimis kaimynais valstiečiais su dovanomis. Savitas tautodailininko tikrovės matymas, kuklus būdas ir originali medžio drožinio įklijavimo į paveikslą technika apjungia gerai atpažįstamus dailės vaizdus su išskirtine tautodailės tradicija.

Zenono Skinkio paroda Zanavykų muziejuje veiks iki balandžio 3 d.

Ž. ir A. Puodžiukų fotografijų paroda “Užkulisiai”

 Fotografijų parodoje „Užkulisiai“ eksponuojami sutuoktinių Živilės ir Arūno Puodžiukų darbai, sukurti 2016 – 2018 m. Zanavykų muziejui vykdant ekspediciją „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“. Jos metu buvo fiksuojami Šakių dekanato bažnyčių fasadai ir jų vidus. Ž. ir A. Puodžiukų bažnyčių fasadų fotografijos papuolė į knygą „Tekstilės lobiai Zanavykų krašto bažnyčiose“, o dalis vidaus fotografijų eksponuojama parodoje „Užkulisiai“. Fotografai pasirinktose fotografijose bando atspindėti, bažnyčių pastato grožį, kuris slypi tamsos ir šviesos santykyje. Žvilgsnyje per fotoaparato objektyvą pagauta šviesa krentanti per bažnyčios langus, šešėliai senuose laiptuose „ant viškų“, senovinės spintos ir šėpos su liturginiais drabužiais ir tyli kaimo bažnytėlių zakristijų kasdienybė.   Parodoje eksponuojama 19 foto nuotraukų iš Gelgaudiškio šv. Kryžiaus Išaukštinimo, Griškabūdžio Kristaus Atimainymo, Kaimelio šv. Archangelo Mykolo, Lekėčių šv. Kazimiero, Sudargo šv. Jono Krikštytojo, Paežerėlių šv. Angelų Sargų ir Paluobių šv. Angelų Sargų bažnyčių.

Marijos Stanulytės personalinės parodos atidarymas

Pirmasis šių metų renginys Zanavykų muziejuje - iš Šakių kilusios fotografės Marijos Stanulytės pirmoji personalinė paroda. Muziejuje susirinkę kūrėjos draugai ir bičiuliai, Šakių trečiojo amžiaus universiteto menų fakulteto studentai ir kiti muziejaus svečiai turėjo galimybę iš pačios autorės išgirsti apie piligrimystės ir kitų kelionių įkvėptus vaizdus, apie fotografavimo laiką ir laiką fotografijose. M. Stanulytės darbai eksponuoti įvairiose parodose ir festivaliuose Lietuvoje ir užsienyje.

Žodis "kairos" graikų kalboje reiškia dabartį, atspindi laiko kokybę, arba priešingybė chronos laikui, kurį nuolat skaičiuojame. “Tradicinėje fotografijoje, man asmeniškai, susiveda Chronos ir Kairos laikas į vieną. Iš dviejų ar penkių minučių viskas virsta į Kairos. Laiką, kurio neskaičiuoju, praleisdama raudonai apšviestame kambaryje”, -sako autorė. Sidabro želatinos atspauduose užfiksuotas Islandijos kraštovaizdis ir Šv. Jokūbo (Caminho de Santiago) piligriminio kelio fotografijos. Per atvaizdus kviečiama pažvelgti į žmogaus pasąmonę. Stebėti ryšį su supančia aplinka, kasdienybe. Ritmiškos kompozicijos kviečia prieiti arčiau, siekia įtraukti į KAIROS laiką. Eksponuojami darbai, kaip ir parodos pavadinimas, kyla iš noro ne tik įsitraukti, bet ir kontempliuoti momentinį veiksmą. 

Marija Stanulytė gimė Šakiuose. Baigė Kauno taikomosios dailės mokyklą. Baigus mokyklą pasirinko laisvus metus ir juos skyrė kelionėms, atrado fotografijos mediją. Studijavo fotografiją J. Vienožinskio menų fakultete, Kaune (dėstytojai Petras Saulėnas, Dovilis Paliukas); Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo (ESMAE), Portugalijoje. Šiuo metu studijas tęsia Vilniaus Dailės Akademijoje. Dalyvauja grupinėse parodose, įvairiuose kūrybinėse dirbtuvėse Lietuvoje, užsienyje. Fotofestivaliuose KaunasPhoto, InterPhoto. Vasaromis veda fotografijos užsiėmimus vaikų stovyklose. Aktyviai bendrauja su Kauno fotografijos galerija. 

 Marijos Stanulytės 2019 m. sausio 4 d. parodos "KAIROS" atidarymo akimirkos. 

 Nuotraukos Vido Venslovaičio

2018 metai

Rimos Baukaitės paroda "Tylus malonumas"

 2018 m. gruodžio 7 d. Zanavykų muziejuje vykusio tradicinio padėkos vakaro „Ačiū, kad šalia esi“ metu atidaryta dailininkės Rimos Baukaitės piešinių paroda „Tylus malonumas“. 

Rima Baukaitė gimė ir augo Šakiuose. Baigiau dailės studijas. Šiuo metu gyvena Klaipėdoje. Dirba Adomo Brako dailės mokykloje. Jau 35 metus moko vaikus piešimo ir grafikos meno. Piešia, tapo kartais ir lipdo. Jos teigimu visko, ką pati moka, stengiuosi perduoti mokiniams. „Jie mokosi iš manęs, aš iš jų.“

Dailininkė dalyvauja parodose, respublikiniuose ir tarptautiniuose pleneruose. Daug keliauja. Pasak Rimos Baukaitės „Pieštukas yra mano kūrybos įrankis, lydintis mane visą gyvenimą. Pagaliau atėjo tas metas, kai galiu daugiau laiko skirti kūrybai, ieškojimams, todėl stengiuosi tai išnaudoti. Gyvenu prie Baltijos jūros, todėl kūryboje vyrauja jos pakrantės, akmenys, pėdsakai, paukščiai, medžiai, vėjo dvelksmas, erdvės pojūtis, įvairūs rasti daiktai, valtelės, žmonių šešėliai, bangos motyvai. Giliniuosi į kiekvieną smulkmeną, ieškau netikėtų kompozicinių rakursų, atlikimo technikos įvairovės. Aš vis dar mokausi ir ieškau, ieškau savo neatrasto pagrindinio motyvo. Eksperimentuoju, įvairiai jugdama technikas ir nuolat piešiu.“

Karpinių parodos atidarymas

 2018 m.  gruodžio 3 d. Adventinės popietės Zanavykų muziejuje metu buvo atidaryta Vilkaviškio kūrybinės grupės „Sėjinis“ kapinių paroda „Mintijimas. Ta pati tema.“

Kūrybinė grupė „Sėjinis“ – Vilkaviškio rajono popieriaus karpinių meistrus jungianti, regiono tautodailę įvairiuose renginiuose reprezentuojanti grupė.  Trumputis pavadinimas „Sėjinis“ slepia gilią prasmę, mat jis simbolizuoja ne tik ankstesniais laikais vartotą birželio mėnesio vardą ar pavasarinę sėją, bet ir popieriaus karpymo meno sėją, keliaujančią iš Gižų po Lietuvą, po užsienio šalis. Per paskutiniuosius penkerius grupės gyvavimo metus surengta virš 30 parodų įvairiuose Lietuvos miestuose ir miesteliuose, dalyvauta įvairiuose renginiuose, kupolinėse, jomarkuose, seminaruose, konferencijose, simpoziumuose. „Sėjinis“ pelnytai didžiuojasi jau tradicine birželine paroda Marijampolės kultūros centre, tarptautinėmis parodomis „Karpinių kalėdos“ Vilniuje, „Popieriaus karpiniai. Tradicija ir šiuolaikiškumas“ Molodečne (Baltarusija), „Tradiciniai karpiniai interjere“ Punskas (Lenkija), dalyvavimu Estijos lietuvių bendruomenės gegužinėje etnografijos muziejuje po atviru dangumi (Eesti Vabaõhumuuseum), parodomis LR Seime, grupės narių pasiekimais, apdovanojimais. 

„Sėjinio“ tikslai: siekiant pažinti ir išsaugoti mūsų, lietuvių, tautinį tapatumą ir užtikrinti jo tęstinumą, puoselėti gyvąsias savojo krašto etninės kultūros tradicijas; reprezentuoti krašto tradicinį paveldą; skatinti įvairių visuomenės grupių dalyvavimą tautinio paveldo renginiuose; sudaryti prielaidas senojo karpymo amato tradicijų tęstinumui, populiarinimui ir sklaidai regionuose. 

Šioje parodoje „Mintijimas. Ta pati tema“ pristatomi: Virginijos Armanavičienės, kuri yra ir grupės siela ir įkūrėja, Linos Bakaitienės, Oksanos Kraipavičienės, Odetos Luišytės ir Rūtos Natkevičiūtės, – penkių „Sėjinio“ grupės narių karpiniai. Bendroje ekspozicijoje išryškėja kiekvienos autorės individualumas, profesionalumas, atsiskleidžia stilių įvairovė ir kūrybinė laisvė. Individualia stilistika pasižymintys parodos autorių darbai tarsi to paties kino kadrai ekspozicijoje susijungia į vientisą pasakojimą, vienijamą juodai/baltos dermės principo ir karpiniams įprastai būdingų vizualinių elementų.

 „Sėjinio“ karpiniai parodos žiūrovus visada maloniai stebina. O atidus parodos lankytojas čia patirs, kad lygiagrečiai skleidžiasi tiek universalumas, kaip antai karpinio struktūra ar simbolika, tiek individualumas, pasireiškiantis savitu braižu, unikalia interpretacija ar aukštu techniniu meistriškumu, išraiškinga ir vaizdinga įvairių simbolių ir metaforų kalba, atspindinčia gimtojo krašto tradicinį paveldą.

                                                                                                   Menotyrininkė Jurga Minčinauskienė  

Lenkų dailininko Z. Mieruńskio parodos atidarymas

 2018 m. lapkričio 16 d. Zanavykų muziejuje atidaryta lenkų menininko, dailininko Zbigniewo Mieruńskio  karikatūristo darbų paroda "Atminties kaukė: tapyba, objektai". Kūrėjas tampriais ryšiais susijęs su Lietuva ir jau daug metų dalyvauja pleneruose, kartu su Lietuvos menininkais. Jis nuolat rengia personalines ir kolektyvines parodas Lenkijoje, Lietuvoje, Rusijoje, Vokietijoje, Ukrainoje, JAV.

Kurdamas Z. Mieruńskis naudoja įvairias meninės raiškos technikas – nuo klasikinio piešimo ir tapymo ant popieriaus, drobės ir medinių plokščių. Jis taip pat renka įdomius daiktus, objektus iš praeities ir juos sumaniai naudoja savo kūryboje, nuolat ieškodamas prasmingos atminties reliktų. Menininką įkvepia paties gyvenimiška patirtis, šeimos pasakojimai apie protėvius, atmintyje užfiksuotos situacijos, filmai ir literatūrinės citatos, jam svarbus ir įkvepiantis savojo krašto – Mozūrijos istorija ir kultūros paveldas.
Muziejuje atidarytoje parodoje, menininkas trumpai pristatė savo darbus, siedamas juos su jautriomis asmeninio gyvenimo istorijomis, prisiminimais, sąsajomis su praeitimi.

Šventieji paveikslai iš Šilavoto Davatkyno Zanavykijoje

 Šviesią spalio 26-sios popietę Zanavykų muziejuje atidaryta paroda "Šilavoto Davatkyno šventieji paveikslai". Kamerinėje aplinkoje skambėjo Šakių kultūros centro folkloro ansamblio "Šakija" dainos, ypač dainos apie moters dalią. Jas sekė išsamus Prienų krašto muziejaus vyresniosios muziejininkės Viktorijos Bielevičienės pasakojimas apie eksponuojamus oleografijos darbus.

Oleografija – tai grafikos technika, kurios pagalba gaminamos paveiklų kopijos. Šiuo būdu Vakarų Europos spaustuvėse buvo dauginami šventųjų paveikslai, kurie platinti ir Lietuvoje. Dauguma šių paveikslų atpažįstami, nes matyti, kabantys garbingose kaimo sodybų vietose. Oleografijos vaizduoja Švč. Mergelę Mariją, Jėzų Kristų, liaudies pamaldumo praktikose labai gerbiamus šventuosius: šv. Antaną, šv. Kazimierą, šv. Rozaliją, ir kt. Nors meno istorijoje oleografijos dažnai laikomos neturinčiomis išliekamosios vertės, nes tai kūrinių kartotės, Davatkyne sukauptų oleografijų kolekcija yra vertinga Lietuvos kultūros istorijos požiūriu. Pamaldumas paveikslams ir netgi votai ant jų, rodo, kad kaimo bendruomenės gyvenime šie kūriniai buvo ypatingai gerbiami ir užėmė svarbią vietą bendruomenės dvasiniame gyvenime.

Pats Šilavoto Davatkynas, kurio gyventojos pagarbiai vadintos ne davatkomis, bet davatkėlėmis, buvo integrali religinio parapijos gyvenimo dalis. Apie Davatkyną kalbėjusi muziejininkė Danguolė Lincevičienė, pabrėžė religinį šių moterų pašaukimą ir asmeninius apsisprendimus, nuvedusius prie tarnavimo žmonėms ir kitokio gyvenimo pasirinkimo.

Šiandien Davatkynas populiari meninkų kūrybos erdvė, plenerų vieta ir turistų traukos centras. Jaukiuose davatkėlių nameliuose išlikę ir atkurti buities artefaktai, religinio gyvenimo liudytojai, kaip ir paveikslų paroda, kuri keliaudama per Lietuvos muziejus, kalba apie liaudies pamaldumą ir dvasinį Šilavoto davatkelių paveldą.

Zanavykų muziejuje paroda vyks iki š.m. lapkričio 30 d.

Elmos Šturmaitės darbų paroda "100 atspalvių Lietuvai"

Nuo liepos 5 d. Zanavykų muziejuje veikia dailininkės Elmos Šturmaitės darbų paroda "100 atspalvių Lietuvai".

Dailininkė gimė Juodpetrių kaime (Tauragės r.). 1973 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, dailės skyrių. Nuo 1973 m. gyvena ir kuria Druskininkuose. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Kuria akvarelės, tekstilės, tapybos srityje. Surengė 44 autorines parodas. Daugybę kartų dalyvavo bendrose respublikinėse ir tarptautinėse parodose Lietuvoje ir užsienyje. Aktyviai dalyvauja įvairiuose kūrybiniuose pleneruose, tarptautinėse akvarelės bienalėse. Apdovanota Švietimo ministerijos laureato diplomu, Kauno m. kūrybinių klubų diplomais už kūrybinius rezultatus, patekdama į geriausių dailininkų dešimtuką.

Elma, kaip aktyvi pedagogė, 1976 m. savo iniciatyva pradėjo steigti Dailės mokyklą Druskininkuose, įjungdama aktyviai veiklai kitus miesto dailininkus ir 40 metų dirbo - mokė meno paslapčių. Būdama aukščiausios kategorijos mokytoja-ekspertė, surengė ir dalyvavo daugelyje įvairių kūrybinių stovyklų visoje šalyje (Juknaičiuose - nukentėjusiems nuo Černobylio Baltarusijos vaikams 2005 m.), paauglių ir jaunimo stovykla Babrungo seniūnijoje 2002 m., tarptautinėje stovykloje. ,,Mokytojas ir mokinys“ Suvalkų mieste, Šeimų bendruomenės stovykloje ,,Tėviškė“ Plungės r. Dalyvavo dar daugelyje kitų renginių - parodų, konkursų Lietuvoje ir užsienyje.

Autorės kūrinių įsigijo įvairūs muziejai ir kolekcionieriai Lietuvoje ir užsienyje. Kaip pati E. Šturmaitė sako, kad dailininkui svarbiausia – likti savimi, atsiliepti į kūrybinį šauksmą. Kurdamas negalvoji apie sėkmę. Yra idėja, yra noras ją realizuoti. Tai būsena, kurią sudėtinga apsakyti. Kūrimo procesas vyksta tyloje ir gilioje savasties būsenoje, kur darbas brandinamas ilgesnį ar trumpesnį laiką. Patį autorių rezultatai gali tenkinti arba ne, bet geriausias vertintojas yra laikas, kuris sudėlioja viską į savo vietas kartais net netilpdamas į esamą laikmetį. Kūrėjui, darbų autoriui svarbią vietą užima žiūrovai, kuriems lyg ataskaita apie dailininko buvimą ir veiklą pateikiama parodine išraiška. Tai skirtas bendravimui laikas, atsakymams į įvairius klausimus kodėl. Žiūrovas gali rinktis ir pasikliauti savo išmone, savo intelektu, savo pojūčiais atrasti atsakymus arba pasikliauti kitų nuomone bei autoriaus sumanytų idėjų įgyvendinimu.

"Įstrigęs varpas", 2016 m., al.drobė, 80x60 cm.    "Pilnatis", 2017 m., akrilas, drobė, 90x90 cm 

Samylų kultūros centro tautodailės studijos parodos „Bandymai, ieškojimai, atradimai“ atidarymas

Birželio 29 d. Zanavykų muziejuje įvyko Samylų kultūros centre besiglaudžiančių, save „Atrastų talentų kampeliu“ vadinančių, tapybos studijos naujokų ir entuziatų, pirmųjų darbų paroda „Bandymai, ieškojima, atadimai“. Studijos vadovė – iš Lukšių kilusi, tautodailininkė, poetė, pedagogė Gražina Pasilauskienė. Prieš metus atvykusi tapyti Samylų piliakalnių, ten ji sutiko grupelę aktyvių bendruomenės moterų, kurios nusprendė išbandyti ką nors naujo. Susidomėjimas tapyba augo – kuriančiųjų ratelis plėtėsi, susitikimai tapo reguliarūs ir rudenį režisierė Eglė Targanskienė pakvietė šią grupę į Samylų kultūros centrą. Parodoje eksponuojami nuo rudens sukurti, niekur iki tol tapybos nesimokiusių suaugusiųjų dailės darbai. Jie įvairūs tematika, stiliumi ir žvilgsniu į pasaulį bei jo perteikimu.

Parodos atidarymas buvo didelė šventė patiems kūrėjams, o kartu ir jų mokytojai G. Pasilauskienei, be kurios rūpesčio ir pedagoginio užsispyrimo nebūtų šios „avantiūros, tapusios realybe“.

Darbų autorius sveikino susirinkę draugai, grojo bardas Vladas Karpavičius. Kartu su susirinkusiais dainavo, pabaigoje ir pašoko Gražinos Pasilauskienės vadovaujamas Aukštosios Panemunės parapijos „Sinavado“ klubo kolektyvas.

Paroda Zanavykų muziejaus antrajame aukšte veiks iki rugpjūčio pradžios.

Paroda "Tautinio atgimimo moterys" Zanavykų muziejuje

2018 m. birželio 21 d. Zanavykų muziejuje atidaryta Lietuvos Prezidento K. Griniaus memorialinio muziejaus parengta paroda „Tautinio atgimimo moterys“. Paroda kviečia prisimint ryškiausias XX a. pradžios visuomenės veikėjas: Gabrielę Petkevičaitę – Bitę, Feliciją Bortkevičienę, Mariją Pečkauskaitę (Šatrijos Raganą) ir Joaną Pavalkytę – Griniuvienę, bei jų indėlį į politinį bei kultūrinį Nepriklausomos Lietuvos gyvenimą.

Kalvio Ričardo Grekavičiaus naujausių darbų paroda

Tradicinių amatų dieną, Zanavykų muziejaus antrajame aukšte, parodų erdvėje, atidaryta tautodailininko, kalvio Ričardo Grekavičiaus personalinė naujausių darbų paroda.  

Ričardas Grekavičius (g. 1965 m.) gimė Kaune. Apie 1988 metus, draugų paskatintas, išbandė kalvystę, kuriai liko ištikimas iki šiol. Nuo 2001 m. - Lietuvos Tautodailininkų sąjungos narys. 2006 m. įstojo į Lietuvos kalvių sąjungą.

Tautodailininkas savo darbus pristato visoje Lietuvoje, dalyvauja įvairiuose pleneruose (nuo 2004 m. – pastovus plenero "Zyplių žiogai" Lukšiuose dalyvis), rengia parodas muziejuose, kultūros ir švietimo įstaigose, bibliotekose. Kasmet dalyvauja kūrybiniuose pleneruose ir seminaruose Lietuvoje, Latvijoje, demonstruoja kalvystės amatą miestų ir amatų šventėse, mokyklose.  

Zanavykų muziejuje šiuo metu demonstruojami naujausi jo kūrybos darbai.

Vilijos Čiapaitės tapybos darbų paroda "Prakalbintoji akvarelė"

Gegužės 19 d. Muziejų nakties metu Zanavykų muziejuje atidaryta Vilijos Čiapaitės akvarelės darbų paroda „Prakalbintoji akvarelė“. Pati dailininkė prisimena, kad nuo ankstyvos vaikystės mėgo piešti. „Jau nuo vaikystės bandydavau piešti. Mėgėjiškais piešinukais buvo išmarginti sąsiuviniai, dėl ko dažnai tekdavo aiškintis mokytojams ir dėstytojams. Gyvenimas taip pakoregavo, kad 1999 metais įsidarbinau laikraštyje „Prienų Kronika“ vadybininke ir neetatine korespondente. Tuo metu fotoaparatai buvo prabanga, tad vietoje nuotraukų išbandžiau karikatūrų piešimą. Redaktorius, žinomas žurnalistas Rimantas Greičius, ir dabartinis vyras Vaclovas skatino piešti. Pirmieji piešiniai buvo atliekami pieštuku. Pasitelkusi fantaziją piešiau žolynus ir laukuose žydinčias gėles. Pamačiusi mano piešinius poetė Stefa Juršienė paprašė iliustruoti pirmąją jos poezijos knygą „Rytą vakarą“. Taip ir įklimpau... Antroji knyga „Balandis pūgoje” pareikalavo keisti techniką – pieštuką į taškinę grafiką. Trečioji taip pat buvo tarsi savęs išbandymas, nes iliustracijos turėjo atitikti eilėraščius ir knygos  „Ir niekas kaip viskas“ pavadinimą. Ketvirtoji knyga „Pūgos gėlė“ – sonetų vainikas, kur iliustracijos taip pat visiškai skyrėsi nuo ankstesniųjų. Po grafikos parodų, kurios vyko Veiveriuose, Šilavote, į parodą Birštone jau nusivežiau keletą akvarelės darbų. Tuomet visiškai pasinėriau į liejimą akvarele. Liedama atsiduriu visiškoje vandens ir dažų galioje. Tai nuostabiausias jausmas, kuomet akyse skleidžiasi žiedlapiai. Pagaliau A3 formato akvarelės darbus pakeičiau į A2... Man piešimas – gyvenimo dalis. Kalbu savo kalba ir noriu pabrėžti, jog nesu mokiusis jokioje meno mokykloje. Kaip sakoma, kaip jaučiu, matau, taip perteikiu popieriaus lape... Nufotografavusi nusiunčiau darbus žmonėms, kurie gyvena menu".

Zanavykų muziejuje pristatytos dvi naujos parodos

 Balandžio 13 d. antrame aukšte pristatyta Kauno kultūros centro „Tautos namai“ dailės studijos „Vaivorykštė“ narių tapybos darbų paroda. Ją pristatė kolektyvo vadovė Agnietė Janušaitė-Vitkūnienė, parodos autoriai. Pirmame aukšte atidaryta Šveicarijos lietuvių bendruomenės kilnojamoji fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“. Apie Alpių šalį renginio svečiams pasakojo Šveicarijos lietuvių bendruomenės pirmininkė Jūratė Caspersen.

Dailės studija „Vaivorykštė“ jungia dailininkų mėgėjų būrį. Studiją lanko įvairaus amžiaus, profesijų ir išsilavinimo žmonės. Zanavykų muziejuje eksponuojami darbai tapyti per pastaruosius kelis metus. Parodoje darbus pristato 10 studijos narių: Virginija Jaskytė-Rūkienė, Eleonora Čepulienė, Jelena Tamilina, Natalija Karpinskienė, Rūta Barniškytė-Klusienė, Vida Bagdonienė, Nijolė Brencienė, Regina Cemnolonskienė, Algirdas Grincevičius, Juozas Ivanauskas.

Šveicarijos lietuvių bendruomenės paroda savo kelionę po Lietuvos miestus ir mietelius pradėjo 2016 m. liepos 17 d., minint Pasaulio lietuvių vienybės dieną. Fotografijų paroda pasakoja apie nueitą kelią nuo Antrojo pasaulinio karo pabėgėlių stovyklų susikūrimo iki šių dienų aktyvios lietuvių bendruomenės visuomeninės veiklos ir lietuviškų įstaigų funkcionavimo Šveicarijoje. Fotografijose įamžintas Šveicarijos lietuvių bendruomenės gyvenimas ir veikla, puoselėjant tautinį tapatumą, gimtąją kalbą ir kultūrą, o taip pat – šveicariškos tradicijos ir įspūdingiausi Alpių šalies gamtovaizdžiai. Parodoje darbus eksponuoja 10 autorių: Diana Brunner, Eglė Dranevičienė, Danutė Gudauskienė, Ilona Katkienė, Vilma Kinčiūtė-Kern, Rita Meyer, Feliksas Ostapenko, Rimas Sukarevičius, dr. Lijana Tagmann, Laima Jokimaitė-Tikuišienė.

Studijos „Vaivorykštė“ narių tapybos darbų parodą kviečiame apžiūrėti iki š.m. gegužės 7 d., Šveicarijos lietuvių bendruomenės fotografijų paroda „Lietuvių Šveicarija“ veiks iki  š. m. balandžio 26 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Zanavykų muziejuje pristatyta tekstilės darbų paroda

 Vasario 22 d. Zanavykų muziejuje pristatyta Stefanijos Ruzgytės – Valuntienės ir Nijolės Šilingienės tekstilės darbų paroda.

Parodoje eksponuojamos S. Valuntienės kurtos stapkos (nėriniai į pagalves), riešinės. 2006 m. Marijampolės apskrities tautodailės parodoje taikomosios dailės srityje S. Valuntienė už savo kūrybą įvertinta II vieta. Dėl garbaus amžiaus, balandžio 10 dieną švęs savo 92-ąjį gimtadienį, S. Valuntienė nedalyvavo renginyje.

Tautodailininkė N. Šilingienė siuvinėja jau ne vienerius metus, tačiau tai pirmoji jos darbų paroda. Savo kurtų darbų nepardavinėja, bet dovanoja artimiems žmonėms. Autorę sveikino Šakių rajono savivaldybės mero patarėjas Edvinas Albrektas, Lukšių seniūnas Vidas Cikana, šeimos nariai ir draugai.

Muzikinius kūrinius renginio svečiams dovanojo Patašinės vaikų folkloro ansamblio „Užnovietis“ kanklininkai (vad. Nijolė Černevičienė).

Karpinių parodos "Tautinis kostiumas popieriaus karpiniuose" atidarymas

Zanavykų muziejuje iki šių metų pabaigos eksponuojama tautodailininkės, karpinių meistrės Julijos Macijauskienės ir Vilkaviškio rajono kūrybinės grupės „Sėjinis“ karpinių paroda „Tautinis kostiumas popieriaus karpiniuose“, skirta Tautinio kostiumo metams.

Vyr. fondų saugotoja Skaistė Višinskaitė-Kumštienė parodos atidaymą pradėjo trumpu pranešimu iš muziejaus fondų medžiagos, skirtu Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Kultūros ir turizmo skyriaus vedėjos Augenijos Kasparevičienės inicijuotų istorijos, prisiminimų ar nutikimų skaitymų tikslas – priminti žmonėms tolimesnės ar artimesnės istorijos epizodus.

Parodos atidaryme dalyvavo trys grupės „Sėjinis“ narės: dailės mokytoja ekspertė Virginija Armanavičienė, jos mokinės – Lina Bakaitienė ir Audronė Radauskienė. Parodoje pristatomi ir Vilmos Anskaitienės darbai. V. Armanavičienė viena pirmųjų pradėjo populiarinti karpinių meną Lietuvoje. 1988 m. ji subūrė Vilkaviškio rajono popieriaus karpytojus į kūrybinę grupę „Sėjinis“. Grupės nariai yra surengę daugybę parodų Lietuvoje, dalyvavę įvairiuose renginiuose, konferencijose, tarptautinėse parodose. Grupėje kuria buvusieji ir dabartiniai mokiniai bei į grupę naujai įsitraukiantys karpytojai.

Menotyrininkės Jurgos Minčinauskienės teigimu „Sėjinio“ karpiniai parodos žiūrovus visada maloniai stebina. Daugelis grupės dalyvių išraiškingai ir vaizdingai kalba pasaulio medžio, simbolių ir metaforų kalba, atspindinčia savojo krašto tradicinį paveldą. Darbuose atsiskleidžia kiekvieno autoriaus individualumas, profesionalumas. Ekspozicijoje skirtingų  autorių darbai tarsi to paties kino kadrai susijungia į vientisą pasakojimą, – teigia menotyrininkė. Zanavykų muziejuje pristatyti karpiniai, kuriuose užfiksuoti tautinio kostiumo elementai – gyvybės medis, augaliniai motyvai.

Parodos lankytojų dėmesį traukė ir tautodailininkės J. Macijauskienės karpiniai. Šakių rajono gyventojams puikiai pažįstama kūrėja 2013 m. gavo „Metų tautodailininkės“ titulą kaip karpinių meistrė. Atviroje erdvėje eksponuojami šeši ažūriniai J. Macijauskienės kūriniai parodoje išsiskiria savo lengvumu ir grakštumu.

Po parodos pristatymo V. Armanavičienė, L. Bakaitienė ir A. Radauskienė pakvietė renginio dalyvius pasimokyti karpinių meno. Edukacinėje pamokoje buvo mokomasi karpyti popierines snaiges.

Parodos apie Lietuvos Prezidentą Kazį Grinių atidarymas Zanavykų muziejuje

 Per Lietuvą nusidriekė jau šeštus metus Lietuvos muziejų asociacijos organizuojamas nacionalinis edukacinis projektas „Lietuvos muziejų kelias“. Pastaraisiais metais muziejai kvietė pažvelgti į sukauptas archeologines vertybes, lietuvių liaudies meną, įvairias dvarų kultūros formas.

Pasitinkant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, pasirinkta tema „Vasario 16-osios kūrėjai ir puoselėtojai“. Tai Lietuvos Respublikos akto signatarai, kultūros, mokslo, meno, švietimo asmenybės, žurnalistai, politikos veikėjai, kitų sričių kūrėjai, taip pat tremtiniai ir išeiviai, išsaugoję tikėjimą Vasario 16-ąją atkurta valstybe bei puoselėję jos vertybes ir už Lietuvos ribų. Kelionę pradėjęs Žemaitijoje ir atvėręs pirmuosius istorijos langus į Vasario 16-osios Lietuvą kūrusių žmonių gyvenimus, „Muziejų kelias“ toliau vingiavo į Aukštaitiją, Mažąją Lietuvą, Dzūkiją. Rudenį nusikėlė į Suvalkiją. Kelionę baigs rugsėjo 27 dieną Ožkabaliuose, dr. Jono Basanavičiaus tėviškėje, sodyboje-muziejuje.

Zanavykų muziejus prisijungė prie šios iniciatyvos. Rugsėjo 21 dieną pakvietė rajono mokinius ir mokytojus į edukacinę pamoką bei parodos „Lietuvos Respublikos prezidentas Kazys Grinius“ pristatymą. Pranešimą ir filmą apie prezidentą dr. K. Grinių pristatė programos koordinatorius Suvalkijoje, Lietuvos prezidento Kazio Griniaus memorialinio muziejaus vyr. fondų saugotojas Tomas Kukauskas. Renginyje dalyvavo filatelistas Juozas Urbonas, kuris į muziejaus direktorės Rimos Vasaitienės rankas perdavė naujų eksponatų. Voką su medalio, skirtu Lietuvos Respublikos prezidentui Kaziui Griniui atminti, atvaizdu ir su pašto ženklu, skirtu 150-osioms Kazio Griniaus gimimo metinėms. Taip pat kvietimą 1994 m. spalio 7 ir 8 d. dalyvauti Prezidento Kazio Griniaus urnos su palaikais perlaidojimu Lietuvoje.  

Kitąmet numatomi „Lietuvos muziejų kelio“ renginiai skatins apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti svarbiausius nepriklausomos Lietuvos Respublikos pasiekimus.

Švelnus it šilkas Ritos Mockeliūnienės parodos atidarymas

 Rugsėjo 13 d. Zanavykų muziejuje tvyrojo švelnumas - pristatyta tautodailininkės Ritos Mockeliūnienės paroda, skirta autorės 55 metų jubiliejui paminėti. Skambėjo poetiški žodžiai, muzikiniai sveikinimai iš šeimos narių, artimųjų, draugų, bičiulių ir kolegų lūpų.

R. Mockeliūnienės paroda "It šilko suknia gėlėta švelnumas dienos" eksponuojama Zanavykų muziejuje rugsėjo-spalio mėn. Parodoje pristatomi tekstilės darbai ir piliakalnių fotografijos. Maloniai kviečiame apsilankyti!

https://www.15min.lt/video/meniskos-sielos-sakiete-savo-rankomis-mezga-ispudingas-sukneles-ir-paveikslus-120896

Parodos "Trys gamtos nuojautos" atidarymas

 Liepos 11 d. Zanavykų muziejuje tekstilininkės Laima Kantakevičienė, Irena Seniūnienė ir Arijana Numgaudienė pristatė parodą „Trys gamtos nuojautos“. Tai jau ne pirmoji jų paroda šiame muziejuje, bendradarbiavimas prasidėjo prieš dešimtmetį.

Parodoje „Trys gamtos nuojautos“ menininkės pristatė kūrybinės veiklos rezultatus, sukurtus per pastaruosius metus. Tai saviti, subtilūs, trapūs, kruopštūs, meniškai atlikti tekstilės darbai. Darbuose dominuoja pastelinės spalvos. Kiekvienas kūrinys turi savo gimimo istoriją, yra susietas su asmeniniais kūrėjų išgyvenimais.

A. Numgaudienės kūriniuose jaučiama ypatinga pagarba linui. Savo darbuose ji suderino ir sujungė tekstilę su gamtine medžiaga: Baltijos jūros nugludintais medžio gabaliukais, akmenukais, įvairiais augalais. Renginio metu A. Numgaudienė pristatė darbą „Senų marškinių istorija“, kuris pasakoja jos ir jos vyro šeimų istoriją. L. Kantakevičienės darbuose matomi tradicinės ir šiuolaikinės tekstilės elementai, autorė eksperimentuoja dažydama medvilnę, liną, vilną ir popierių augaliniais dažais. Ekspozicijoje pateiktos knygos, kuriose apibendrinta šios veiklos patirtis. I. Seniūnienė dirba įvairiomis tekstilės technikomis. Parodoje ji pristato gobeleno fragmentus, skiautinius, nėrinius, siuvinėtus ir veltus kūrinius.

Autorės ne tik kuria, bet mielai savo patirtimi ir žiniomis dalijasi su kitais. Jos veda seminarus, praktinius užsiėmimus pedagogams, studentams ir kitiems tekstilės mėgėjams. Atidarymo metu L. Kantakevičienė išdavė kelias paslaptis kokiais augalais reikia dažyti norint išgauti melsvą ar rausvą spalvą.

Paroda Zanavykų muziejuje eksponuojama iki rugpjūčio 20 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Vytenio Lingio parodos atidarymas

 Birželio 2 d. Zanavykų krašte svečiavosi tapytojas Vytenis Lingys su žmona Gaiva. Sutapimas, o gal ir ne, jog čia jie lankėsi prieš Tėvo dieną. Juozas Lingys buvo garsus choreografas, Lietuvos konservatorijos profesorius, kilęs iš Gyliškių kaimo, Šakių rajono. Kartu su Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja A. Kasparevičiene ir Zanavykų muziejaus direktore R. Vasaitiene jie aplankė J. Lingio atminimo vietas. Pastarojo pėdsakų Šakių apylinkėse išties nemažai – tai J. Lingio parkas Šakiuose, ąžuolas parke, koplytstulpis sodyboje, įrašas Sintautų bažnyčioje.

Po pietų Zanavykų muziejuje įvyko V. Lingio parodos „Šešėlio šviesa“ pristatymas. Žengti tapytojo keliu autorių vaikystėje paskatino mama. Ji pasiūlė jam lankyti dailės mokyklą. Šiandien V. Lingys žinomas kaip elegantiškos linijos ir subtilios baltų tonų paletės meistras. Jis yra surengęs virš 40-ties personalinių parodų ir aktyviai dalyvauja tarptautinėse parodose, pleneruose, simpoziumuose Lietuvoje, JAV, Prancūzijoje, Panamoje, Rusijoje, Japonijoje, Norvegijoje, Islandijoje, Kanadoje, Olandijoje, Italijoje ir kitose valstybėse.

Parodoje „Šešėlio šviesa“ pristatomi per pastaruosius septynerius metus sukurti darbai. Daugumoje paveikslų svarbiausią vietą užima balta spalva. Pasak V. Lingio šioje spalvoje „sutelpa visos spalvos, suskamba kiekvienas niuansas. Balta erdvė – metafizinė erdvė, ji turi savybę būti visuose laikuose.“ Paveikslus tapytojas formuoja dengdamas dešimtis sluoksnių, kad išgautų švytėjimą.

Parodos atidarymo proga autorių sveikino Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė A. Papievienė ir vedėja A. Kasparevičienė, tapytoja L. Rūgytė, Regioninės plėtros skyriaus vedėjas V. Girdauskas, kuris padonavojo monografiją „Sintautai“. Nuotaikingus šokius autoriui ir visiems renginio dalyviams dovanojo Šakių rajono meno mokyklos Šokio skyriaus liaudiškų šokių grupė „Šakietukas“ (mok. Justė Lukauskienė).

V. Lingio paroda „Šešėlio šviesa“ Zanavykų muziejuje eksponuojama iki š. m. liepos 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Fotomenininko Romualdo Vaitkaus personalinės parodos "Fotografijos" atidarymas

Gegužės 4 d. fotomenininkas Romualdas Vaitkus Zanavykų muziejuje pristatė personalinę parodą „Fotografijos“.

R. Vaitkus – Lietuvos fotomenininkų sąjungos narys, daugybės parodų Lietuvoje ir užsienyje dalyvis bei autorius, Tauragės krašto muziejaus direktorius. Fotomeninkas yra organizacinės ir edukacinės veiklos puoselėtojas: daug metų vadovavo Tauragės rajono fotografų klubui „Fotojūra“ ir moksleivių kūrybos centro fotostudijai „Kadras“.

Meniškos sielos tauragiškis už veiklą ir pasiekimus fotografijos srityje 2007 m. apdovanotas Tauragės apskrities Garbės ženklu. 2012 m. už nuopelnus fotografijos menui jam įteikta Lietuvos fotomenininkų sąjungos premija. Tais pačiais metais tapo Tauragės „Metų žmogumi“ bei  nominacijos „Metų ambasadorius“ nugalėtoju.

Zanavykų muziejuje atidarytoje parodoje fotomenininkas pristatė 34 fotogafijas, kuriose sustabdytos akimirkos iš kaimiškų gyvenviečių: dominuoja kaimo žmogus, jo gyvenimas ir buitis. Parodoje eksponuojamos fotografijos kurtos dešimties pastarųjų metų laikotarpiu juostiniu ir skaitmeniniu fotoaparatu. Menininkas Gytis Skundžikas, pristatydamas vieną iš R. Vaitkaus parodų, sakė, jog „nors dauguma Vaitkaus fotografijų sukurta XXI amžiuje, jo kūrybinės strategijos glaudžiai siejasi su XX a. septintojo dešimtmečio lietuviškosios fotografijos tradicija. Galima sakyti, kad menininkas šiandieninę fotografiją grąžina į jos aukso amžių. Šioje parodoje autorius pristato nuo skubančio ir globalaus pasaulio nutolusius personažus. Tuos, kurie liko savo tradicinėje egzistencijoje, nesiveldami į akimirksniu kintančio pasaulio žaidimus“. Nors R. Vaitkus kuria įvairios tematikos darbus, tačiau fiksavimas to kas kinta ir nyksta, pasak autoriaus, turi išliekamąją vertę ir pretenduoja tapti muziejine medžiaga.

Fotomenininkas pristatinėdamas savo parodą dalijosi gyvenimiška patirtimi ir skatino renginio dalyvius, ypatingai jaunimą, išnaudoti visus gyvenimo siunčiamus šansus ir niekados nesustoti tobulėti.

Parodos autorių sveikino Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Šakių rajono meno mokyklos dailės skyriaus vedėja, dailininkė Lolita Rūgytė ir moksleivės. Muzikinius kūrinius dovanojo fortepijono klasės moksleivė Viktorija Pavalkytė.

Paroda Zanavykų muziejuje bus eksponuojama iki gegužės 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti, parodos lankymas nemokamas.

"Sidabro vainikėlio" konkurso rezultatai

Zanavykų muziejuje š.m. kovo 9 d. įvyko baigiamasis  Lietuvos liaudies dailės konkurso “Sidabro vainikėlis” (Šakių rajoninio turo) renginys.

Vertinimo komisija atrinko tris dalyvius. Šakių rajoną regioniniame ture, kuris vyks Marijampolėje balandžio 23 d. – gegužės 8 d., atstovaus:

Rokas Bružaitis, 7D kl., Šakių “Varpo” mokykla. Mok. Sigitas Mockus.

Gintautas Vencas, 9A kl., Šakių “Varpo” mokykla. Mok. Sigitas Mockus

Urtė Vylimaitytė, Griškabūdžio gimnazija. Mok. Jūratė Šnipienė

Visų 2017 m. Lietuvos liaudies dailės konkurso “Sidabro vainikėlio” (Šakių rajoninio turo) dalyvių darbus galima pamatyti Zanavykų muziejuje iki kovo 31 d. Maloniai kviečiame apsilankyti!

Plenero "Šviesa-Tiesa" dalyvių tapybos darbų parodos pristatymas

 Kovo 2 dieną Zanavykų muziejuje pristatyta plenero „Šviesa – Tiesa“ dalyvių tapybos darbų paroda. Praėjusiais metais Kudirkos Naumiestyje vykęs pleneras – jau septintasis. Jame dalyvavę dalyviai siekė į uždarą miestelio gyvenimą atnešti meniškos dvasios.

Parodos atidarymo metu prisiminta, jog pirmoji plenero paroda buvo surengta būtent Zanavykų muziejuje, tiesa, tuomet muziejus buvo įsikūręs Girėnuose. Per septynerius plenero gyvavimo metus dalyvių skaičius ir sudėtis nuolatos kito, tačiau jo niekada neapleidžia tapytojai Mantas Maziliauskas, Romanas Averincevas ir plenero kuratorius – Mindaugas Pauliukas. Parodoje su darbu „Tėkmė“ debiutavo pastarojo sūnus – Mykolas Pauliukas (9 m.). Vyrišką kompaniją papildė jaunoji tapytoja Alma Veiverytė. Darbus parodoje pristatantys autoriai – skirtingi: vienų žvilgsniai krypsta į Kudirkos Naumiesčio peizažą ir vietos gyventojų kasdienybę, kiti jį nukreipia į savo pajautas.

Tapytojas R. Averincevas parodoje pristatė seriją interpretuotų portretų „Kudirkos Naumiesčio fantomai“. Autorius tyrinėjo miestelio kapines ir atkreipė dėmesį į ant antkapių esančius žmonių atvaizdus. Jis savo tapybos darbuose „portretams“ suteikė daugiau spalvų.

Parodoje M. Maziliauskas pristatė tapybines abstrakcijas. Kai kurie darbai stebina savo formatu: tapybos darbas „Nepavadinta (išvalymas)“ nutapytas 3 metrų aukščio ir 2 metrų pločio drobės. Visus parodoje pristatomus tapytojo darbus sieja bendras pavadinimas „Nepavadinta/(s)“. Menininkas kviečia lankytoją gilintis į tapybos objekto vidinį gyvenimą ir vidinę intelektualinę erdvę, o ne koncentruotis ties pačiu objektu. M. Maziliauskas teigė jog jo ir kitų plenero dalyvių tapybos technika skiriasi: štai R. Averincevas savo portretus kuria padengdamas paveikslo pagrindą storu dažų sluoksniu, o jo pačio darbai yra kuriami nuvalant dažus nuo drobės.  

M. Pauliuko darbai – tai ironiškas bandymas atmiešti XX a. pražios ekspresionistų kūrybą Kudirkos Naumiesčio simboliais („Keturi raiteliai“), arba sukurti naują modernistinę – fovistinę ikoną („Berniukas ant arklio“).

A. Veiverytė – naujas ir jaunas veidas plenere „Šviesa – Tiesa“.  Tapytoja vystė konkretų  motyvą, paremtą žmogaus kūno dalių vaizdavimu. Ji tapė žmogaus ausis. Tokių tapybinių interpretacijų autorė yra sukūrusi  ir daugiau, pavyzdžiui, „Širdys“.

Paroda Zanavykų muziejuje bus eksponuojama iki kovo mėn. 31 d. Parodos lankymas – nemokamas, maloniai kviečiame apsilankyti!

Vidmanto Valento parodos "Pro užmerktas akis" uždarymas

Spalio 14 dieną Zanavykų muziejuje baigta eksponuoti kauniečio Vidmanto Valento jubiliejinė tapybos darbų paroda „Pro užmerktas akis“. Uždarymo renginyje dalyvavo ir pats autorius.

V. Valentą galima pavadinti įvairiapusišku menininku: jis tapytojas, akvarelininkas, grafikas, vitražistas ir video meno kūrėjas. Menininkas yra Lietuvos kino mėgėjų sąjungos narys, nuo 2006 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

Menininkas aktyviai dalyvauja grupinėse parodose, yra surengęs ir ne vieną autorinę akvarelės, tapybos, pastelės parodą. Zanavykų muziejaus lankytojams pirmojo aukšto laikinųjų parodų salėje nuo rugsėjo 23 d. iki spalio 14 d. buvo pristatoma V. Valento tapybos darbų paroda „Pro užmerktas akis“. Parodoje ekponuota 17 įvairaus formato paveikslų, kurie leido pažvelgti į subtilų ir paslaptingą  menininko pasaulį. 

Renginio metu, parodos ir 70-ojo jubiliejaus proga, V. Valentą sveikino Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja A. Kasparevičienė ir vyriausioji specialistė A. Papievienė, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyriaus referentė Dalia Draugelienė. Prisiminimais ir istorijomis apie V. Valentą dalijosi jo draugai ir kolegos, šeimos nariai.

Adelės Liepos Kaunaitės personalinė tapybos paroda "Teptuko daina"

 Adelė Liepa Kaunaitė – tapytoja, poetė, kuri dalyvauja parodose, pleneruose Lietuvoje ir užsienyje, kuria istaliacijas ir performansus. Džiugu, jog ši jauna menininkė neužmiršta Zanavykų krašto ir nusprendė surengti parodą Zanavykų muziejuje. Šių metų liepos 15 dieną čia pristatyta tapytojos personalinė tapybos paroda „Teptuko daina“. 

Parodoje pristatoma 18 skirtingo formato kūrinių. Dauguma jų sukurti 2015–2016 m., jau pabaigus VDA Munumentaliosios dailės magistro studijas. Kūriniuose jaučiama daug ekspresyvumo: autorė ekpermentuoja su spalvomis, renkasi skirtingas tapymo technikas ir darbų temas. Parodoje pristatomas ir vienas iš naujausių menininkės tapybos ciklų – „Til.tai“. Keturiuose pusantro metro aukščio ir pločio paveiksluose vaizduojami gamtos stichijų – oro, vandens, ugnies ir žemės – tiltai.

Parodos „Teptuko daina“ pristatymas Zanavykų muziejuje buvo išskirtinai šiltas ir jaukus. Vietos užteko visiems norintiems, dalyvavo net ir A. L. Kaunaitės šuo – ištikimas draugas ir kompanionas. Parodos pristatymo proga tapytoją sveikino šeimos nariai, draugai, pažįstami ir kiti svečiai. Zanavykų muziejaus direktorė R. Vasaitienė pasveikino A. L. Kaunaitę 2016 m. tapus  Lietuvos dailininkų sąjungos nare. Adelė Liepa mėgsta važinėtis dviračiu, todėl jai įteikta projekto „Saugus eismas bendruomenėse“ atributika – šviesą atspindinti liemenė. V. Kaunas, siekdamas paskatinti dukrą ir toliau tapyti, įteikė ne gėlių, o simbolišką ir praktišką dovaną – teptuką ir dažų.

Parodos pristatymo metu muzikinius kūrinius susirinkusiems svečiams dovanojo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Vismantė Vasaitytė ir Milda Antanaitytė.

Zanavykų muziejus maloniai kviečia aplankyti A. L. Kaunaitės tapybos parodą „Teptuko daina“ iki rugpjūčio 25 dienos.

Olgos Biskienės ir Rimos Biskytės siuvinėtų darbų paroda „Spalvotos laisvalaikio valandos“

 Birželio 3 d. Zanavykų muziejuje pristatyta Antanavo bendruomenės atstovių Olgos Biskienės ir Rimos Biskytės siuvinėtų darbų paroda „Spalvotos laisvalaikio valandos“.

Siuvinėjimas – didelio kruopštumo, atidumo ir spalvų pajautimo reikalaujantis užsiėmimas. Paveikslai kviečia lankytoją žvelgti ne tik iš toli, tačiau prieiti artyn. Tik gerai įsižiūrėjęs įsitikini, jog paveikslai yra ne tapyti, o siuvinėti. Kiekvienas dygsnis paveiksluose išreiškia motinos ir dukros kūrybiškumą ir kruopštumą.

Siuvinėti paveikslai savo vertę įgauna ne tik dėl investuoto laiko ar medžiagų, tačiau ir sudėtų minčių, palinkėjimų kitiems. Šioje parodoje pristatomi per trejus metus išsiuvinėti darbai. Kiti buvo padovanoti draugams ir pažįstamiems Lietuvoje, nemažai darbų iškeliavo į JAV, Prancūziją, Vokietiją ir kitas valstybes.

Parodos atidarymo metu koncertavo folklorinis ansamblis „Šakija“ (vadovė V. Snudaitienė), kuris porino nuotaikingus pasakojimus zanavykiška tarme, atliko liaudies dainas bei romansus.

Parodos autorės sulaukė daugybės sveikinimų. O. Biskienę ir R. Biskytę parodos atidarymo proga sveikino Zanavykų muziejaus direktorė R. Vasaitienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vedėja A. Kasparevičienė, Sūduvos vietos veiklos grupės ir Antanavo bendruomenės pirmininkė R. Kneizevičienė, Kazlų Rūdos senjorų klubo pirmininkė R. Vinikienė, rankdarbių klubo „Bitutės“  vadovė T. Virokaitienė, O. Biskienės klasės draugai ir kiti parodos lankytojai.

Koncertą parodos autorėms ir lankytojams dovanojo Kazlų Rūdos senjorų klubas. Jo nariai ne tik dainavo, tačiau ir pristatė nuotaikingą vaidinimą apie kaimynes.

Parodą Zanavykų muziejaus antrojo aukšto laikinųjų parodų salėje lankytojai maloniai kviečiami aplankyti iki šių metų birželio 30 d.

Juozo Urbono paroda

 2016 m. gegužės 27 d. 15 val. atidaryta filatelisto Juozo Urbono paroda „Zanavykų kraštas filatelijoje“.  Parodoje eksponuojami 18 stendų, kuriuose išdėstyti vertingi per daugybę metų autoriaus surinkti pašto eksponatai. Parodoje pristatomas ir stendas „Zanavykų krašto paštas“ už kurio kolekciją filatelistas filatelijos parodoje „Kaunas 2015“ Pašto istorijos klasėje buvo apdovanotas sidabro medaliu. Šios filatelijos kolekcijos tikslas pašto vokų ir pašto atviručių, pašto antspaudų, pašto pinigų perlaidų ir siuntinių siuntimo bei kitų pašto dokumentų pagalba parodyti Zanavykų krašto pašto ypatybes.

J. Urbonas susirinkusiesiems pristatė parodą ir leido pažvelgti į filatelisto darbą. Rodydamas pašto vokus, istorinius pašto dokumentus, jis patarė į kokius aspektus reikėtų atkreipti dėmesį, kaip formuoti filatelistinį mąstymą. Parodos autorius tikrino susirinkusiųjų žinias ir uždavė klausimų apie Zanavykų kraštą ir iš jo kilusius žmones. Teisingiausiai atsakiusiems buvo įteikti vertingi prizai – knygos. Parodos atidarymą pasakojimu apie paštininkų gyvenimą papildė buvusi pašto darbuotoja Regina Tamaliūnienė.

Parodos atidarymo ir 70 metų jubiliejaus proga Juozą Urboną sveikino jo šeimos nariai, Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė, Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė, „Bitučių“ klubo atstovės ir kiti svečiai.

Renginio metu muzikinius kūrinius dovanojo Šakių rajono meno mokyklos fortepijono klasės moksleivė Viktorija Pavalkytė.

J. Urbono parodą „Zanavykų kraštas filatelijoje“ lankytojai Zanavykų muziejuje galės aplankyti iki birželio 22 d.

Audronės ir Algimanto Vorevičių paroda „Trumpai kalbant“

 Kovo 10 – balandžio 4 dienomis Zanavykų muziejaus laikinųjų parodų salėje buvo eksponuojama mokytojų, dailininkų Audronės ir Algimanto Vorevičių tapybos ant šilko ir drobės darbų paroda „Trumpai kalbant“.

Audronė ir Algimantas – mokytojai su kūrybine ugnele ir didžiuliu atsidavimu savo darbui. Abu menininkai yra dalyvavę su kitais menininkais bendrose parodose Šakiuose, Kaune, Klaipėdoje, Vilniuje. Personalinių parodų yra surengę ne tik Lietuvoje, bet ir Lenkijoje, Kaliningrado srityje.

Parodos atidarymas įvyko kovo 10 dieną. Autoriai nedaugžodžiavo nei pristatinėdami darbus, nei dėkodami visiems susirinkusiesiems. Vis dėlto, už juos kalbėjo jų sukurti darbai. Algimantas ir Audronė yra meniškos sielos žmonės, todėl menine kalba laisvai ir nevaržomai išreiškia savo estetinius išgyvenimus, nuotaikas bei pasaulėjautą.

A. Vorevičienė parodoje pristatė nepaprastai kruopščiai atliktus darbus. Menininkė naudoja savitą šilko tapybos techniką, kuri darbams suteikia elegancijos, grakštumo ir lengvumo įspūdį. A. Vorevičius yra išbandęs įvairius meno būdus – grafiti techniką, skulptūrą. Parodai „Trumpai kalbant“ jis pristatė darbus tapytus akriliniais dažais.

Rajono savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus specialistė Aurelija Papievienė teigė, jog Audronės darbuose slypi švelnumas, moteriškumas ir subtilumas. A. Papievienė atkreipė visų susirinkusiųjų dėmesį į pakitusį Algimanto tapybos braižą. Tiesa, autorius išlieka ištikimas pamėgtai spalvų gamai – darbuose dominuoja mėlyni atspalviai. Menininkus kolektyvo vardu sveikino „Žiburio“ gimnazijos direktorė Jūratė Mozūraitienė, Lukšių seniūnas, dailininkų mokiniai, draugai ir pažįstami.

Mindaugo Pauliuko tapybos darbų paroda

2015 m. Gruodžio mėnesį Zanavykų muziejuje buvo atidaryta profesionalaus tapytojo Mindaugo Pauliuko tapybos darbų paroda. Autorius savo paveikslais žiūrovui linki gero poilsio  ir atgaivos akims, stebint potepius drobėje. Paroda suformuota iš peizažų, Kauno miesto vaizdų, orientuota į nuotaikos, ūpo pakėlimą žiemos metu ir bendrai pilnais įtampos laikais - spalvų terapija.

Mindaugas Pauliukas yra surengęs ne vieną personalinę parodą Lietuvoje, dalyvavo bendrose parodose. Taip pat dirba mokytoju Šakių ir Kudirkos Naumiesčio meno mokyklose. Plenero "Tiesa.Šviesa" organizatorius.

Zigmo Sederevičiaus personalinė paroda

Lapkričio 18 d. popietę Zanavykų muziejuje buvo atidaryta tautodailininko Zigmo Sederevičiaus personalinė paroda. Sugebėjimą kurti grožį parodos autorius sako paveldėjęs iš savo močiutės Onos, kuri nuostabiai siuvinėjo. Nors, tiesą sakant, šeimoje tiek seneliai, tiek tėvai nuo seno neprofesionaliai užsiėmė liaudies amatais – medžio drožyba, mezgimu, kilimų audimu ir t.t. Šioje šeimoje talentas perduodamas iš kartos į kartą, mat tautodailininko sūnus taip pat domisi medžio drožyba.

Zigmo Sederevičiaus darbai puošia ne tik gimtąjį kraštą ir šiuo metu gyvenamą aplinką. Vien Plokšių miestelyje yra tikrai daugiau nei dešimt autoriaus darbų, taip pat gausybė jų puikuojasi kituose Lietuvos miestuose: Palangoje, Vilkaviškyje, Ignalinoje. Nemaža Sederevičiaus darbų dalis yra iškeliavusi į užsienį: Lenkiją Goldapo miestą, Daniją, Vokietiją. Tiesa, Vokietijoje tautodailininkas darbavosi net dvejus metus iš eilės.

Sederevičius teigia, kad per metus sukuria apie 5 didelius medžio darbus, tačiau tikslaus skaičiaus kiek yra pagaminęs darbų, jis nežino. Skaičiuoja, kad jo kūrybinis kelias prasidėjo nuo 1983 m., tad per 32-ejus metus yra sukūręs per 200 didelių medžio darbų. O jie tikrai dideli. Vienas didžiausių siekia 9 metrus aukščio. Dauguma tautodailininko darbų parodoje perteikti foto nuotraukomis, kadangi transportuoti jų nėra galimybės. Nors medžio drožyba gana senas amatas, tačiau autoriaus darbuose yra nemažai modernių detalių, simbolikos, abstrakcijų. Jam labiausiai patinka kurti vienetinius, atskleidžiančius kūrybinį potencialą kūrinius. Mėgiamiausia žaliava medžio drožybai – ąžuolas. Ja dažniausiai aprūpina vietos girininkija, kuriai meistras atsilygina savo kūriniais.

Parodos autorių Zigmą Sederevičių sveikino ir jo darbais džiausgėsi parodos sumanytojas, iniciatorius Vitas Daniliauskas.

Parodos metu keletą kūrinių atliko Viktorija Pavalkytė.

Zigmo Sederevičiaus darbų paroda muziejaus lankytojai galės grožėtis iki gruodžio 11 d.

Aukso vainikas 2015

Spalio mėn. 15 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta 11- oji Regioninė konkursinė liaudies meno paroda Aukso vainikas 2015. Šių metų parodoje eksponuojama daugiau nei 160 darbų. Savo kūrinius joje pristato 32 tautodailininkai iš Kybartų, Vilkaviškio, Kazlų Rūdos, Šakių ir Marijampolės rajonų.  Regioninėje konkursinėje parodoje eksponuojami vaizduojamosios ir taikomosios dailės bei liaudies mažosios architektūros kūriniai. Tai įvairiais raštais išausti audiniai, keramikos dirbiniai, medžio skulptūros ir drožiniai, mezginiai, nėriniai, popieriaus karpiniai, tapybos ir kryždirbystės darbai, verbos.

11-uosius metus vykstančios parodos tikslas palaikyti būdingas ir gaivinti nykstančias tradicijas bei pagerbti talentingiausius liaudies meno kūrėjus puoselėjančius vietinių senųjų amatų tradicijas. Pažvelgus į eksponuojamus darbus, drąsiai galima teigti ir džiaugtis tuo, kad liaudies menas tebėra gyvas, o dabarties meistrų darbuose vis dar galima įžvelgti ryškius šimtamečių tradicijų pėdsakus.

Autoritetinga regioninio turo konkursinės parodos Aukso vainikas 2015 komisija dar prieš parodą turėjo ilgai ir kruopščiai bei atsakingai padirbėti, kad įvertintų eksponuojamus darbus. Jie vertino ne tik darbų meniškumą, originalumą, bet ir ryšį su etninės dailės paveldu, vertingiausių tradicijų tąsą.

Komisiją sudarė: Lietuvos liaudies kultūros centro, tautodailės poskyrio vadovė Teresė Jurkuvienė - komisijos pirmininkė; Lietuvos tautodailininkų sąjungos, Kauno bendrijos vadovas Valentinas Jazerskas; Šakių raj. savivaldybės Kultūros ir turizmo skyriaus vyriausioji specialistė Aurelija Papievienė; Zanavykų muziejaus direktorė Rima Vasaitienė.

Apdovanoti ir pagerbti buvo visi parodos dalyviai pristatę savo darbus parodoje, tačiau galimybę savo darbus eksponuoti respublikiniame Aukso vainiko 2015 ture gavo tik 3 liaudies meno meistrai:
1. Už vaizduojamosios liaudies dailės kūrinius - Eduardui Končiui
2. Už taikomosios liaudies dailės kūrinius - Gražinai Kalvaitienei
3. Už kryždirbystę - Raimundui Blažaičiui

Renginio mentu gerą nuotaiką ir muziką dovanojo Liepalotų kaimo kapelos muzikantė Elytė Krapavičienė. 

Inesos Bosaitės asambliažų paroda

Kaip ir didžioji dalis renginių šiais metais, taip ir rugsėjo 4 dienos popietę atidaryta paroda, glaudžiai siejas su Etnografinių regionų metų renginiais. Vos tik prasidėjus mokslo metams, Zanavykų muziejuje buvo atidaryta Jurbarko Antano Sodeikos meno mokyklos dailės mokytojos Inesos Bosaitės fotokoliažo ir asambliažo technikomis atliktų darbų paroda.

Paroda sukurta moters apie moterį ir jos pasaulį. Darbai kupini meilės, svajonių, vilionių, kančios ir aistros, intrigų ir beprotybės, klejonių ir dvejonių, nuo tingulio iki svaigulio... Kaip pati parodos autorė teigia: „Mano darbai - tai maži monospektakliai, kuriuose personažai tarsi stebi žiūrovą, net  jei jų egzistavimas paveiksle tik menamas.“

Inesa Bosaitė yra surengusi keletą grupinių parodų su kitais autoriais ir daug personalinių parodų įvairiuose Lietuvos miestuose.
Jos darbais grožisi ne vien tik mūsų krašto žmonės, keletas jų yra iškeliavę pas meno mylėtojus į Austriją, Airiją, Belgiją, Olandiją, Vokietiją, Ukrainą, Jungtines AmerikosValstijas ir į kitas šalis.

Maloniai kviečiame aplankyti fotokoliažo ir asambliažo technikomis sukurtų darbų parodą Zanavykų muziejaus pirmojo aukšto parodų salėje iki spalio 2 d.

"žinia ateinantiems"

Rugpjūčio 22 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta paroda pavadinimu „žinia ateinantiems“. Joje eksponuojami V. Kauno, J. Maldžiūno, K. Dovydaičio, G. Žuklio, A. Kašausko, Š. Joneikio, M. Pauliuko ir L. Rūgytės autoriniai darbai. 
Parodos atidarymo metu koncertą susirinkusiems dovanojo muzikos grupė "Midnight Special".
Zanavykų muziejaus parodų salėje jungtinė paroda bus eksponuojama iki rugsėjo 3 dienos. Nepraleiskite progos ją aplankyti. Parodos lankymas nemokamas.
„žinia ateinantiems“ skirta Domui Nazarui atminti. 

Juozo Videikos drožybos darbų paroda

Gegužės 15 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta tautodailininko, etninės kultūros paveldo puoselėtojo Juozo Videikos drožybos darbų paroda. Kadangi 2015-ieji paskelbti etnografinių regionų metais, naudodamiesi proga kviečiam kuo daugiau žmonių iš atskirų Lietuvos regionų. Juozas Videika gimęs Dzūkijoje, Alytaus rajone, šiuo metu gyvena Jurbarke. Jis su kaltu nesiskiria seniai, drožti pradėjo nuo 1987 m. Paklaustas ar šis talentas paveldėtas, skulptorius sake, kad potraukis darbams iš medžio tikriausiai perduotas iš kartos į kartą, per kraują atitekėjęs. “Mano tėvas buvo geras stalius, ko imdavosi, tą padarydavo. Senelis buvo amatininkas, siuvo batus, gamino ąžuolines statines. Netgi senelė, dar vaikystėje, karves ganydama, įspūdingo grožio arkliukus iš pušų žievės išdroždavo”. Na, o pačio parodos autoriaus draugystė su medžiu ir jo drožyba prasidėjo nuo šaukštų. Vėliau jo kūriniai ėmė sudėtingėti ir gražėti. Skulptūras, kaip praeities priminimą, paveldo puoselėjimą dažniausiai darydavo buities darbų tematikos, vėliau pradėjo drožti religinės tematikos darbus. Na, o kadangi autorius turi gerą humoro jausmą, jo darbai neapsieina ir be pašmaikštavimų. Kai kurie Juozo Videikos darbai žavi meistriškumu ir kelia šypseną. Ne vienas jo darbas buvo įvertintas ir apdovanotas.  L. Šepkos konkurso laureatas, Šv. Jurgio 1-osios vietos laimėtojas, 4 kartus pripažintas geriausiu Tauragės apskrities tautodailininku.

Domanto Didžiapetrio akvarelių paroda "Šalia"

Gegužės 8 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta jauno menininko akvarelių paroda "Šalia".  Įkvėptas muzikos, žmonių ar tiesiog daiktų jaunas ir talentingas Domantas Didžiapetris, savo mintyse iškilusius vaizdinius, potyrius, jausmus, prisiminimus perteikia akvarele liedamas spalvas. Akvarelė – viena iš rečiau sutinkamų technikų. Galbūt dėl to ir Zanavykų muziejaus sienas tokio tipo darbai puošia pirmąjį kartą. Ji reikalauja kruopštumo, kantrybės ir laiko. Klaidos čia pastebimos iškart ir lieka amžiams. Jų neužtapysi nauju sluoksniu dažų, todėl kiekvienas darbas yra unikalus – sako menininkas. Antrame Universiteto kurse, kai piešimo dėstytoja liepė namų darbams pabandyti palieti akvarele - drąsiai, tada Domantas nuliejo ryškiai mėlyną kolibrį. Tai darbas, kuris davė pradžią draugystei, jei taip galima sakyti, su akvarele. Kolibris šiandien puikuojasi parodoje. Tai antroji personalinė Domanto Didžiapetrio paroda.

Mariaus Sarapino fotografijų paroda "M.S."

Kovo 5 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta Mariaus Sarapino fotografijų paroda, kurioje eksponuojami rudenį ir pavasarį Šakių rajone įamžinti panoraminiai saulėtekių, upelių ir kiti gamtos motyvai. M. Sarapinas fotoaparatą į rankas paėmė dar vaikystėje, o prieš aštuonerius metus jį įsigijęs, kaip laisvalaikio praleidimo priemonę, nesitikėjo, jog tai taps viena iš didžiausių jo aistrų. Parodoje eksponuojamose fotografijose įamžinta tai, ką M. Sarapinas mėgsta labiausiai fotografuoti. Tai gamta. M. Sarapinas fotografijose taip pat įamžina vestuves, krikštynas ir kitas žmonėms svarbias bei brangias akimirkas. Tačiau, kaip teigė pats fotografas, gamtos vaizdai yra tas varikliukas, dėl kurio kartais tenka valandų valandas stebėti, laukti ir tyliai tikėtis, jog užfiksuotas kadras bus toks, kokio ir tikėtasi. Besikalbant apie fotografijos meną bei visas jos subtilybes ir ką kartais tenka paaukoti vardan gero kadro, pašnekovas prisiminė, jog buvę išties  kurioziškų akimirkų, „Ačiū dievui, technikos nesu niekad sugadinęs, tačiau tekę ir į ledinį vandenį įlūžti, ir kitose ne itin maloniose situacijose atsidurti, bet ko nepadarysi dėl gero kadro“,- mintimis dalijosi M. Sarapinas.

Laikraščio "Draugas" informacija (http://www.drg.lt/straipsniai/27-kultura/11326-m-sarapinas-del-gero-kadro-atsiduriu-ir-nemaloniose-situacijose)

FILATELISTO JUOZO URBONO  KOLEKCIJA „SIBIRO LAIŠKAI“

 Vasario 5 d. Zanavykų muziejuje buvo atidaryta filatelisto Juozo Urbono kolekcijos „Sibiro laiškai“ paroda. Filatelijos kolekcijos „Sibiro laiškai“ tikslas – parodyti pašto ypatybes ir sunkumus tremties ir kalinimo lageriuose sąlygomis. Laiškai iš Sibiro – tai laiškai iš kalėjimų, iš skirstymo punktų, iš trėmimo vietų. Išlikę, pačių tremtinių ranka parašyti ir parodoje eksponuojami laiškai, trikampiai laiškai-vokai, laiškai ant beržo tošies, pašto vokai, atvirlaiškiai, atvirukai, pašto antspaudai, cenzūros atžymos ir kiti dokumentai atspindi ne tik to meto filatelijos problematiką, bet ir daugelio Lietuvos žmonių išgyvenimus.

„Sibiro laiškai‘ parodos atidarymo metu susirinko gausus būrys tiek suaugusiųjų, tiek vaikų, kuriems aktuali tremties tema.

Atidaryme dalyvavo parodos autorius Juozas Urbonas. Jis supažindino su filatelijos sąvoka ir sukaupta kolekcija, pateikdamas įdomių faktų apie laiškų rašymo ypatybes tremties laikotarpiu.

Lukšių Vinco Grybo gimnazijos istorijos mokytoja Irena Liubinienė pristatė to laikmečio istorinę ir politinę padėtį.

Keletas parodoje esančių laiškų buvo paskaityti moksleivių ir mokytojų, atvykusių iš Plokščių mokyklos daugiafunkcio centro. Meninę kompoziciją paruošė mokytoja Neringa Motiejaitytė.

Renginio metu plokštietė Staselė Piliutienė susirinkusiems dovanojo kūrinį skambindama kanklėmis, Lukšių bendruomenės narė Inesa Bagdanavičienė grojo gitara ir atliko kūrinį „Išgrėbiau saulę“. Lukšių Vinco Grybo gimnazijos gimnazistės paskaitė kraštiečio, politinio kalinio Vinco Korsako kurtus eilėraščius: „Tėvynė“, „Aš ilgėjaus Tėvynės“, „Mes negalim tylėti“.

"Atrodo IR angelas" Kęstučio Dovydaičio paroda

 Gruodžio 5 dieną Zanavykų muziejuje buvo atidaryta ketvirtoji, Šakiuose surengta, personalinė skulptoriaus, Šakių rajono meno mokyklos mokytojo Kęstučio Dovydaičio darbų paroda – „Kaip IR angelas“. Pasak K. Dovydaičio, paroda surengta norint, kad į ją atėję žmonės rastų savo angelą ir jį įsigytų. Angelai - netradiciniai, kaip sakė skulptorius, tiesiog neišeina, kad jie būtų tokie, kokius įpratę visi matyti. O galbūt kaip tik buvo norima sugriauti angelų vaizdavimo stereotipus – jie neprivalo būti idealiai nugludinti, vienodais gražiais sparnais ir tokiomis pačiomis išraiškomis. Tačiau, be jokių abejonių, kitoniškumas šias skulptūrėles tik dar labiau puošia ir daro išskirtinėmis.
Angelai gimė maždaug per tris savaites, K. Dovydaitis pasakojo, jog jas gaminti buvo vienas malonumas, todėl ir darbas neprailgo. Angelas nešinas lagaminu – emigrantas, Cornholio angelas, prielipa, užsikorusi kitam angelui ant pečių – ši ir panaši tematika vyrauja skulptūrėlėse. „Kas yra angelas? Man jį atspindi vaikiškumas, vaiko tiesmukumas, žaismingumas. Aš nežinau, kas yra angelas, todėl ir sakau, jog mano skulptūrose pavaizduoti tarsi angelai, nes kitiems galbūt jie atrodo kaip sargai, labai sunku apibrėžti šią sąvoką. Manau, jog angelas turi turėti ir žmogiškųjų savybių, todėl mano skulptūrose jie elgiasi vėjavaikiškai, žaidžia ir pan.“,- pasakojo skulptorius. Menininką skulptūrų gamybai įkvėpė kitų skulptorių darbai, televizijos laidų personažai ar tiesiog paprasti gyvenimiški reiškiniai.
Parodos atidarymo metu Kęstutis Dovydaitis teigė, kad gaminant skulptūras labai svarbios spalvos bei naudojamų medžiagų įvairovė. Angelai pagaminti iš raudonos, mėlynos spalvos vaško, žalvario, bronzos, aliuminio ar net sidabro.
Zanavykų muziejuje parodos metu buvo galima pamatyti ne tik menininko pagamintus angelus, bet ir nuotraukas, kuriose matomas darbo procesas, kurio metu gimė angelai.
Tiesa, daugeliui galbūt buvo keista, jog prie skulptūros buvo galima rasti tik informaciją, iš ko ji pagaminta, bet ne pavadinimą. Skulptorius teigė, jog pavadinimai nereikalingi – žmogus, žiūrėdamas į skulptūrą, turi ją analizuoti ir atrasti kažką savito bei artimo.
Kęstučio galvoje sukasi begalė kūrybinių minčių, idėjų, tačiau, anot jo, tiesiog dienoje per mažai valandų, kad būtų galima viską įgyvendinti ir spėti.
Parodos atidarymo proga skulptorių pasveikinti atvyko giminės, draugai, Lukšių miestelio seniūnas V. Cikana, Šakių „Varpo“ mokyklos direktorius V. Daniliauskas bei kiti, besidomintys K. Dovydaičio kūryba, svečiai.

Laikračio "Draugas" informacija (http://drg.lt/straipsniai/27-kultura/11000-netradiciniai-angelai-papuose-zanavyku-muzieju)

Labdaringas renginys "33"

Mylėkit kiekvieną būtybę be išskaičiavimo, neskirstant pasaulio į juodą ir baltą
Jauna šakiečių Juliaus ir Giedrės Šedbarų šeima, auginanti dvi mažametes dukras, savanoriškai be jokio atlygio visą savo laiką ir jėgas skiria kilnaus tikslo įgyvendinimui – vargstančių rajono žmonių maitinimui. Rajono ūkininkų, verslininkų ir eilinių piliečių geraširdiškumo dėka Labdaros valgykla aprūpinama daržovėmis ir kitais maisto produktais. Šį pavasarį atsirado galimybė karštu maistu pamaitinti ne tik nepasiturinčius šakiečius, bet ir Lukšių krašto gyventojus. Jiems kiekvieną savaitę maistas vežamas specialiu automobiliu.
Prie šios idėjos įgyvendinimo prisidėjo nuo pat „Vaišnavų kultūros centro“ įsikūrimo pradžios jį remianti VšĮ „Mano skveras“, vadovaujama Ž. Unguvaitytės. Ši įstaiga, vykdanti labdaringą veiklą bei skatinanti gilesnį Lietuvos kultūros ir meno pažinimą ir įvairių sričių specialistų tobulėjimą, gegužės mėnesį skyrė paramą automobilio, kuris atitiktų maisto pervežimo higienos reikalavimus, pirkimui.  
Jau daugiau kaip pusę metų įstaigos vadovė brandino ir kitą idėją – labdaringą renginį, kurio metu būtų renkamos aukos Labdaros valgyklai paremti. Šiam tikslui pasitarnavo praėjusį penktadienį Zanavykų muziejuje atidaryta kolektyvinė Ž. Unguvaitytės, D. Stasiulytės ir Ž. Žičkutės darbų paroda „33“, kuri čia bus eksponuojama iki lapkričio 15 dienos. Dvidešimt fotografijų, dvylika tapybos darbų ir video projekcija buvo bandoma parodyti nepritekliuose gyvenančių žmonių likimus.
„33“ – tai ne tik eksponuojamų darbų skaičius. Jis, pasak parodos autorių, simbolizuoja dieviškąją meilę, kuri moko mylėti kiekvieną būtybę be išskaičiavimo, neskirstant pasaulio į juodą ir baltą.  Todėl šios parodos tikslas ir buvo perteikti vargstančiųjų  išgyvenamą kasdienybę, primenant, kad kiekvienas iš mūsų gali bet kada  atsidurti tokioje nepavydėtinoje situacijoje. Ne veltui mūsų protėviai sakydavo: „Neišsižadėk ligos, tiurmos ir ubago terbos. Negali žinoti, kas bus rytoj.“
Pasak vienos iš labdaringo renginio organizatorių Rimos Vasaitienės, džiugu, kad į Zanavykų muziejų susirinko nemažas būrys kraštiečių,  neabejingų šalia gyvenančių žmonių bėdoms ir nepritekliams, vertinančių kūrybines idėjas ir gyvą muziką. Čia buvo galima pasiklausyti visiems gerai žinomo kompozitoriaus, dainų autoriaus ir atlikėjo, gitaristo Domanto Razausko koncerto.  Parodos autores pasveikino rajono savivaldybės administracijos direktorius Juozas Puodžiukaitis, apie sąžinės balsą kiekviename iš mūsų kalbėjo Lukšių parapijos klebonas Vytautas Juozas Insoda. Susirinkusieji rajono vargstančiųjų maitinimui suaukojo daugiau nei tūkstantį litų.

Laikračio "Draugas" informacija.
http://drg.lt/straipsniai/27-kultura/10859-mylekit-kiekviena-butybe-be-isskaiciavimo-neskirstant-pasaulio-i-juoda-ir-balta 

„Mūsų protėvių dvasia - Alytaus rajono piliakalniai“

 Rugpjūčio 8 dieną Zanavykų muziejuje buvo atidaryta Alytaus kraštotyros muziejaus paroda „Mūsų protėvių dvasia – Alytaus rajono piliakalniai“. Parodos atidaryme dalyvavo parodos autoriai, koncertavo talentinga muzikantė D.Lingytė.

Palaikydami glaudų ryšį, draugaudami ir bendradarbiaudami muziejai dalinasi patirtimi ir praturtina vieni kitų žinias. Zanavykų muziejus taip pat veža parodas į kitus miestus ir supažindina su Šakių kraštu.

Šio bendradarbiavimo vaisius - rugpjūčio 8 dieną Zanavykų muziejus lankytojus kvietė į netradicinę parodę – jie turėjo galimybę susipažinti su piliakalniais, esančiais Alytaus rajone ir mieste, atkreipti dėmesį į jų kultūrinį unikalumą. Parodą parengė Vilma Jenčiulytė ir Artūras Balčiūnas, meniškai apipavidalino dizainerė Gintarė Markevičienė.

Alytaus rajono piliakalnius pristatė patys parodos autoriai Vilma ir Artūras. Visa svarbiausia informacija apie 28 Alytaus rajono piliakalnius pateikiama ant informacinių drobių. Jose surašyta objekto istorija, piliakalnių atsiradimo legendos, pateikiamos nuotraukos, žemėlapiai ir nuorodos, kaip galima pasiekti vieną ar kitą piliakalnį.

Parodoje eksponuojami ir šeši piliakalnių maketai. Negana to, rengiant parodą buvo sukurtas ir filmas, kurį pamatyti galės visi norintys Zanavykų muziejaus lankytojai.

„Mūsų protėvių dvasia – Alytaus rajono piliakalniai“ parodos atidarymo metu gitara grojo jauna ir labai talentinga muzikantė Danguolė Lingytė. Danguolė šiuo metu studijuoja Mastrichto koncervatorijoje Olandijoje.

„Mūsų protėvių dvasia – Alytaus rajono piliakalniai“ paroda Zanavykų muziejuje veiks iki rugsėjo 10 dienos. Parodos lankymas nemokamas.

Parengta pagal Zanavykų muziejaus pateiktą informaciją ir nuotraukas.

„manorajonas.lt“ inf.

Kultūros popietė Zanavykų muziejuje

Adelė Liepa Kaunaitė - jaunoji menininkė, sėkmingai baigusi freskos ir mozaikos bakalauro studijas Vilniaus dailės akademijoje, toliau tęsia mokslus vitražo meno srityje. Maža to, nuo jaunų dienų, pasekusi tapytoju tėvu, Adelė Liepa tapo. Profesionaliai.
Sklando gandai, jog pats maître Valentinas Antanavičius, pamatęs Adelės darbus, tarstelėjo, kad dukra jau praaugo tėvą. 

Adelės Kaunaitės kūriniuose sąsajos su Vytauto Kauno tapyba labai ryškios. Abu nuoširdūs, atviri ir kunkuliuojančia vaizduote pasižymintys ekspresionistai. Ne tik Adelės kūriniai ekspresyvūs, bet ir pati menininkė tokia. O kaip ji dorojasi su drobe, jeigu joje nemato „na, to - kažko”, geriau net nežinoti. Kai kurie Adėlės darbai pasižymi stipriai abstrahuotu figūratyvumu. Tai kelia asociacijų su kitų žinomų Lietuvos menininkų tapyba. Tačiau Kaunaitė dėl to nesirūpina ir sako - kiekvienam savo. Galų gale viskas žiūrovo rankose, ir esmė priklauso nuo jo galimybių atsiverti, atsidengti. Pati Adelė tikra ir atvira. Ir jos drobės tokios – tikros ir nuoširdžios. 
Galerijos "Aidas" informacija. Nuoroda į šaltinį.

Daugiau apie Vytautą Kauną - http://vytautaskaunas.lt/ 

Loretos Abucaitės-Hornall paroda „Entropija“

UNIKALIA TECHNIKA ATLIKTŲ DARBŲ PARODA „ENTROPIJA“

2014 m. gegužės 2 d. 15 val. – birželio 9 d. 17 val. 

Pirmąjį kartą mūsų krašte, Zanavykų muziejuje, 2014 m. gegužės 2 d. dieną atidaryta JAV gyvenančios lietuvės menininkės Loretos Abucaitės - Hornall unikalia foto grafikos technika atliktų darbų paroda „Entropija“.

„Lietuvoje gimusi ir baigusi mokslus menininkė arba lietuvė menininkė, gyvenanti ir dirbanti Amerikoje“ - taip save pristato L.Abucaitė-Hornall.

Savo karjerą Loreta Abucaitė – Hornall pradėjo Lietuvoje, Kaune, kaip porceliano dailininkė. Čia dirbo aštuonerius metus, o po to išvažiavo į JAV. Amerikoje taikomąją dailę iškeitė į vaizduojamąją. Surengusi 3 personalines parodas, nutarė studijuoti grafinį dizainą. Prieš kelerius metus JAV pelniusi Metų iliustracijos apdovanojimą Loreta Abucaitė-Hornall šįkart atranda naujas vaizduojamojo meno formas jungdama fotografiją, grafiką ir iliustravimą. Dabar pagrindiniai menininkės įrankiai fotoaparatas ir kompiuteris. Nuo 2003 m. surengė dar 3 savo porsonalines parodas „Įnoringas menas“, „Skylė sienoj“ ir „Žaidimai su senaisiais meistrais“. Čia – ketvirtoji menininkės darbų paroda „Entropija“.

Pasirinkusi fizikinį terminą savo parodos pavadinimui, menininkė tarsi nuteikia rimtam moksliniam tyrinėjimui. Irimas, nykimas, apnuoginantis iki esaties, padeda naujai pažvelgti į šiandien čia ir pasaulyje aštriai atsiveriančius klausimus – vartotojiškumo didėjimą, gamtos naikinimą, kultūros, papročių nykimą, savosios tapatybės praradimą.

Tarsi mokslo tyrėjas savo darbuose parodos autorė stengiasi pažvelgti kuo giliau vidun, suprasti, kas iš tikrųjų slypi po mūsų akiai įprastais vaizdais.

Maloniai kviečiame nepraleisti progos aplankyti šią išskirtinių darbų parodą. 

Vito Daniliausko arklių kolekcijos pristatymas

 Balandžio 11 dieną Zanavykų muziejuje (Lukšių seniūnijos Zyplių kaime) atidaryta pirmoji šakiečio pedagogo V.Daniliausko kolekcijų paroda “Paprasčiausiai pasiilgau arklio...“. Tai unikali šakiečio kolekcija, atsiradusi nuo potraukio domėtis arkliais. Laisvalaikio užsiėmimas ilgainiui virto vos ne „liga“, o jos rezultatas – paroda pagrindiniame Šakių krašto muziejuje.

„Paprasčiausiai pasiilgau arklio, jo protingų ir gerų akių...“ Skambant šioms Justino Marcinkevičiaus eilėms, naujai atvėrusiame lankytojams duris Zanavykų muziejuje balandžio 11 dieną atidaryta pirmoji Šakių „Varpo“ mokyklos direktoriaus Vito Daniliausko laisvalaikio pomėgio – kolekcionuojamų arklių paroda „Paprasčiausiai pasiilgau arklio“.

Aistringas arklių kolekcionierius Vitas Daniliauskas, pats gimęs arklio metais, šiemet minės garbingą 60 metų jubiliejų. Tad neatsitiktinai jį lydintis sėkmės simbolis – arklys – ir tapo jo laisvalaikio pomėgiu. Virtusi įdomia ir nekasdiene kolekcija. Kurią parodos atidarymo proga pamatė didelis būrys rajono (ir ne tik) meno ir kultūros gerbėjų.

Meilė gyvūnams, o ypač arkliams, kaip pats V.Daniliauskas sako, tikriausiai yra genetiškai paveldėta ir įtakota to, kad užaugo Griškabūdžio seniūnijos Šukėtų kaime. Tai - tarsi palikimas, persidavęs per kelias kartas. Kiek atsimena pats parodos autorius, jo senelis ir tėtis be galo mylėjo arklius. O V.Daniliauskas, atvirauja dabar, nuo jaunų dienų savo ateitį siejo su zootechniko specialybe. Ir, nors tapo pedagogu, per daug toli nuo savo pomėgio nepabėgo – ilgus metus jaunimą mokė biologijos.

Jau daugiau kaip 30 metų Vitas Daniliauskas kolekcionuoja mylimus arklius. Vieni pirmųjų eksponatų – maži stikliniai arkliukai, paties pirkti anuomet veikusiame Šakių knygyne, ir molinė taupyklė.

Dabar kolekciją sudaro daugiau nei 400 eksponatų. Jie atkeliavę iš įvairiausių pasaulio kampelių. Pagaminti iš medžio, molio, siūlų, stiklo, šiaudų, keramikos ir netgi bronzos. Maži, telpantys į kišenę ar įspūdingo dydžio, puošiantys išradingai sutvarkytą Daniliaukų sodybą, Vitui yra vienodai svarbūs. Kiekvienas jų turi savo istoriją.

Parodos atidarymo dieną kolekcija gerokai pasipildė. Mat susirinko tiek daug žmonių, kad ekspozicijų salė buvo sausakimša. V. Daniliauską sveikino, daug gražių žodžių jam tarė ir mylimus arklius dovanojo šeimos nariai, draugai, pažystami ir kolegos.

“Paprasčiausiai pasiilgau arklio” parodos atidarymas baigėsi pramoga ir vaikams, ir suaugusiems. Kolekcionieriaus brolis dailininkas Jonas Daniliauskas surengė tikrų tikriausias tapybos pamokas. Visi, kas norėjo, galėjo papildyti ir taip gausią kolekciją savo pieštais arkliais.

 Nuotraukos Vido Venslovaičio