PATVIRTINTA                                                                                                                                          Zanavykų muziejaus direktoriaus                                                                                                          2019 m. lapkričio 25 d. įsakymu Nr. V-29

 ANGELĖS VYŠNIAUSKAITĖS VARDO MOKSLEIVIŲ KRAŠTOTYROS KONKURSO NUOSTATAI

  1.  I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Angelės Vyšniauskaitės vardo moksleivių kraštotyros konkurso nuostatai reglamentuoja renginio tikslus, dalyvius, konkurso eigą, vertinimą, organizatorius ir koordinatorius.

1.2. Zanavykų muziejus, siekdamas įamžinti profesorės, etnologės Angelės Vyšniauskaitės vardo atminimą, organizuoja kraštotyros konkursą Šakių rajono mokiniams. 

1.3. Artėjant 2020-iesiems, kurie paskelbti Lietuvos Žydų istorijos ir Vilniaus Gaono  metais, Zanavykų muziejus, norėdamas aktualizuoti žydų kultūros paveldą Šakių rajone, siekia  surinkti ir išsaugoti dar likusią informaciją apie Šakių krašto žydus ir organizuoja konkursą Šakių rajono moksleiviams, kviesdamas fiksuoti prisiminimus, pasakojimus, faktus, vaizdus, susijusius su žydų tautybės Šakių rajono ir apylinkių gyventojais.

  1. II. KONKURSO TIKSLAI

2.1. Sudominti moksleivius savo krašto istorija.                                                                                  2.2. Ugdyti moksleivių norą fiksuoti ir perduoti nematerialųjį krašto paveldą.                                   2.3. Įamžinti iš Suvalkijos (Sūduvos) kilusios, etnologijos profesorės Angelės Vyšniauskaitės vardo atminimą.

III. KONKURSO DALYVIAI

3.1. Konkurse dalyvauja 7-12 klasių Šakių rajono moksleiviai.

3.2. Dalyviai skirstomi į dvi amžiaus grupes:                                                                                                  A grupė – 7-8 klasių moksleiviai;                                                                                                            B grupė – 9-12 klasių moksleiviai.

 

  1. IV. REIKALAVIMAI DALYVIAMS

4.1. Konkurso dalyviai pasirinktu būdu (audio ar video įrašu, fotografija ar raštu) fiksuoja  žydų kultūros, istorijos, atminties paveldo faktus Šakių rajone ir apylinkėse.

4.2. Vertinimo kriterijai: surinktos medžiagos informatyvumas ir sistemingumas, pateikimo formos ir būdo originalumas. Moksleivis savarankiškai renkasi kokiu būdu surastą informaciją, jo manymu, jis geriausiai ir suprantamiausiai gali perteikti (aprašyti, filmuoti, įrašyti garsą, fotografuoti).

 

  1. V. KONKURSO EIGA

5.1. Norintys dalyvauti konkurse registruojasi el. paštu muziejininkas@zanavykumuziejus.lt iki 2019 m. gruodžio 31 d.

5.2. Dalyviams pageidaujant, muziejaus darbuotojai, gali trumpai supažindinti su  etnografinės medžiagos rinkimo specifika.

5.3. Konkurso laikas: 2020 m. vasario 1 d. – 2020 m. balandžio 30 d.

5.4. Konkursui atsiųsti darbai autoriams nebus grąžinami.

5.5 Konkurso organizatorius pasilieka teisę populiarinti konkurso dalyvių darbus: publikuoti leidiniuose.

 

  1. VI. KONKURSO VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

6.1. Konkurso dalyviai  vertinami pagal pateiktos medžiagos informacijos originalumą ir sistemingumą, pateikimo formos pasirinkimą, atsižvelgiant į medžiagos pobūdį.

6.2. Vertinimo komisija sudarytą iš trijų muziejaus darbuotojų.

6.3. Visi konkurso dalyviai, moksleiviai ir jų mokytojai, apdovanojami padėkos raštais.

6.4. Komisija atrinks nugalėtojus kiekvienoje grupėje (A ir B) atskirai.

6.5. Konkurso laureatai ir jų mokytojai  apdovanojami garbės raštais, prizais.

 

VII. KONKURSO ORGANIZATORIAI IR KOORDINATORIAI

7.1. Konkursą organizuoja – Zanavykų muziejus. 

7.2. Konkurso koordinatorė – muziejininkė Vida Endriukaitytė,

tel. 8 650 85 035, el. p. muziejininkas@zanavykumuziejus.lt.

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8.1. Informacija apie konkursą skelbiama Zanavykų muziejaus internetinėje svetainėje www.zanavykumuziejus.lt ir muziejaus socialinėse paskyrose: https://www.facebook.com/zanavykumuziejus ir https://www.instagram.com/zanavyku.muziejus.

8.2. Konkurso metu surinkta informacinė medžiaga gali būti panaudota atnaujinant Zanavykų muziejaus archyvinę medžiagą.