Ataskaitos

 2018 m. III-ojo ketvirčio ataskaitos

2018 m. II-ojo ketvirčio ataskaitos 

2018 m. I-ojo ketvirčio ataskaitos 

Metinės finansinės 2017 metų ataskaitos

Finansinės 2017 m. trečiojo ketvirčio ataskaitos: 

 Finansinės 2017 m. antrojo ketvirčio ataskaitos:

Finansinės 2017 m. pirmojo ketvirčio ataskaitos: 

Metinės finansinės 2016 m. ataskaitos:

Finansinės 2016 m. trečiojo ketvirčio ataskaitos: 

Finansinės 2016 m. antrojo ketvirčio ataskaitos: 

 Finansinės 2016 m. pirmojo ketvirčio ataskaitos:

Metinės finansinės 2015 m. ataskaitos:

 Finansinės 2015 m. trečio ketvirčio ataskaitos:

  Finansinės 2015 m. antro ketvirčio ataskaitos:

 Finansinės 2015 m. pirmo ketvirčio ataskaitos:

 Metinės finansinės 2014 m. ataskaitos:

Finansinės ataskaitos 2014 m.:

Finansinės 2014 m. trečio ketvirčio ataskaitos: